ziekteverzuim

ZIEKTEVERZUIMVERZEKERING

Ziekteverzuimverzekering

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan dient de werkgever het loon van deze werknemer door te betalen. Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld € 230 aan loonkosten. De Ziekteverzuimverzekering vergoedt dit met een maximale periode van 104 weken. 

 

ziekteverzuimverzekeringziekteverzuimverzekering

Varianten Ziekteverzuimverzekering

CoNventionele verzekering

U kiest per ziektegeval een eigen risico in dagen. De verzekeraar keert dus pas uit wanneer de werknemer langer ziek is dan deze termijn. Hoe langer deze periode, des te lager de premie.

Stop-loss verzekering

U kiest een eigen risico in de vorm van een bedrag. Pas wanneer de kosten van het ziekteverzuim dit bedrag overschrijden, wordt er uitgekeerd door de verzekering. Deze verzekering biedt dus met name bescherming tegen extreme uitschieters. Deze premie is lager dan bij de conventionele verzekering. De stop-loos variant is met name geschikt voor grote bedrijven.

Aanvullende dekkingen Ziekteverzuimverzekering

Vergoeding werkgeverlasten

Wanneer u werkgeverslasten verzekert dan wordt ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een medewerker vergoed. Denk hierbij aan premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke zorgverzekeringswet.

 

 

Verzuimbegeleiding

U kunt ervoor kiezen begeleiding bij ziekte van een werknemer mee te verzekeren. De begeleiding voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter.

De Wet Verbetering Poortwachter: de werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Re-integratie

Re-integratie van een zieke medewerker wordt ondersteund bij deze aanvullende dekking.