Zakelijk (content)

SCHADE MELDEN

Meld uw schade direct via onze app of website (zie onderaan). U kunt uw schade tijdens onze kantoortijden ook telefonisch melden via 0184-675 666 of e-mailen naar info@guis.nl. Verloop Schadebehandeling STAP 1 U constateert schade. U meldt uw schade bij ons. Dit kan schriftelijk, telefonisch, via de app of via onderstaand formulier. Een melding via een schadeformulier is in vele gevallen noodzakelijk. Een eerste inhoudelijke reactie volgt zo spoedig mogelijk. STAP 2 Wij nemen uw schade in behandeling. Aan de hand van uw melding en schadeformulier beoordelen wij de dekking op uw polis. Tevens kijken wij of het inschakelen van een schade-expert noodzakelijk is. STAP 3 Wij nemen contact met u op om het verdere verloop van de schade door te nemen. Bent u het niet eens met de uitkomst van de expertise, dan is het meestal mogelijk om een contra-expert in te schakelen. Ook nemen wij indien nodig contact op met de tegenpartij om de schade te regelen. STAP 4 Wanneer alle benodigde informatie compleet is gaan wij over tot afhandeling van de schade. Een eventuele uitkering volgt. Tips bij schade Heeft u een aanrijding gehad? Vul gezamenlijk zo volledig mogelijk het aanrijdingsformulier in. Neem voordat u overgaat tot herstel altijd contact met ons kantoor op. Wij kunnen u eventueel naar een samenwerkende hersteller verwijzen. Neem foto's van de schade. Dit kan de afhandeling van de schade bespoedigen. Meldt uw schade altijd zo spoedig mogelijk. Hoe sneller u de schade meldt, hoe sneller wij de schade voor u kunnen afhandelen. Schade door een onbekende of onverzekerde dader? Indienen claim / interactieve video zie hieronder. Klik op de afbeelding om de video te kunnen bekijken. Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Maar er zijn voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. Bekijk de video en kom er direct achter of uw claim aan deze voorwaarden voldoet en of het dus voor u zinvol is om een claim in te dienen. Voor meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de Privacyverklaring. Direct hulp nodig na een ongeval? Raadpleeg onderstaande telefoonnummers voor contact met de juiste hulpcentrale. ASR Acute Noodhulp & Pech  (030) 256 77 77 Heeft u schade gereden met uw motorrijtuig en kunt u niet verder rijden? Neem dan contact op met de a.s.r. Alarmcentrale.  Nationale Nederlanden Autoverzekering   +31 88 66 33 333 Heeft u hulp nodig na een ongeval (in het buitenland)? Of heeft u pech in het buitenland en een WA-Casco dekking? Neemt u dan contact op met de Alarmcentrale Motorrijtuigen Buitenland. Nationale Nederlanden Reisverzekering   +31 70 314 75 75 Heeft u direct hulp nodig in het buitenland tijdens uw reis? De TravelCare Alarmcentrale staat 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u klaar.

VERZEKERINGEN

Wij helpen u graag bij de keuze voor een passende verzekering. Zo zijn uw organisatie en de werkzaamheden goed verzekerd. Neem contact op met ons kantoor via 0184 - 675 666 of via info@guis.nl voor een persoonlijk advies op maat. Autoverzekering Wat voor auto u ook heeft, een goede autoverzekering is erg belangrijk. U wilt een verzekering die goed bij uw voertuig past. Een voordelige premie is daarbij ook niet geheel onbelangrijk. Wij bieden u altijd een passend product. Zo gaat u altijd met een gerust gevoel de weg op! Altijd een passende dekking Voordelige premie Persoonlijke service en contact  Unieke services in geval van schade Profiteer van premiekorting bij een volledig verzekeringspakket bij ons kantoor Verschillende dekkingen autoverzekering WA Uw zakelijke auto moet minimaal WA verzekerd zijn. U bent verzekerd voor schade die u bij anderen aanbrengt met de auto. Deze schade kan zowel materieel als lichamelijk zijn. WA + EXTRA Wilt u meer zekerheid? Dan kiest u voor WA + Extra dekking. Naast de aansprakelijkheidsdekking is uw auto ook verzekerd voor onder andere brand, storm en diefstal. WA + CASCO Ook wel All Risk genoemd. Dit is de meest complete zakelijke autoverzekering die u kunt afsluiten. U bent dan ook verzekerd voor schade aan uw eigen auto door bijvoorbeeld botsen en slippen. INZITTENDEN EN RECHTSBIJSTAND U kunt uw zakelijke verzekering aanvullen met een Ongevallen Inzittendenverzekering. Wanneer u of een medepassagier na een ongeval blijven invalide raakt overlijdt, biedt deze verzekering een uitkering.  Ook kunt u de verzekering aanvullen met een Schadeverzekering Inzittenden. Schade aan spullen van- en verwondingen aan bestuurders en passagiers zijn dan verzekerd. Ook kunt u de verzekering aanvullen met Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen. In geval van een aanrijding krijgt u dan juridisch advies.  Aanvullende informatie Raadpleeg polisvoorwaarden van onze volmachtproducten hier. Raadpleeg het schadeformulier voor uw auto hier. Bedrijfsschadeverzekering Door een schade binnen uw bedrijf kan u behoorlijk wat omzet mislopen, terwijl de vaste kosten doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan een brand in uw pand. Of defecte machines door waterschade, waardoor uw werkzaamheden stil liggen. De Bedrijfsschadeverzekering vangt de financiële gevolgen op bij vermindering van uw omzet.      Dekking Bij bedrijfsschade door een gedekte oorzaak vergoedt de verzekering de misgelopen brutowinst. Ook extra kosten die u moet maken om de zaak draaiende te houden vallen onder de dekking.  Aanvullende informatie Raadpleeg polisvoorwaarden van onze volmachtproducten hier. Raadpleeg het schadeformulier voor uw bedrijfsschade hier. Aansprakelijkheidsverzekering Bij de uitoefening van uw bedrijf kan er schade worden toegebracht aan derden en/of aan eigendommen van derden. Dit kan zowel fysieke als financiële schade zijn. Een claim van de benadeelde partij kan behoorlijk oplopen. De zakelijke aansprakelijkheidsverzekering beschermt u hiertegen.  Wij bieden verschillende zakelijke aansprakelijkheidsverzekering aan: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die u als bedrijf veroorzaakt aan spullen of mensen. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financiële vermogensschade. Verschillende zakelijke Aansprakelijkheidsverzekeringen BEDRIJF Met de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunt u zich verzekeren tegen materiële- en letselschade die u als bedrijf bij een derde veroorzaakt. Uw medewerker veroorzaakt bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden bij een opdrachtgever schade aan de vloer van het pand. Of uw medewerker laat per ongeluk een medewerker van uw klant struikelen en deze breekt zijn arm. Uw bedrijf wordt hiervoor aansprakelijk gesteld door de benadeelde. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen. BEROEP Voor een groot aantal beroepsgroepen is de normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet voldoende om bepaalde risico’s goed af te dekken. Denk aan vertalers, juridisch adviseurs en apothekers. Voor deze beroepsgroepen bieden wij een specifieke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Uw medewerker geeft bijvoorbeeld een fout advies waardoor uw klant financiële schade lijft. Ook voor de beroepsgroepen advocaten, accountants, notarissen, administratiekantoren en belastingadviseurs zijn er aparte beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, die zijn afgestemd op de specifieke werkzaamheden van deze beroepsgroepen. Aanvullende informatie Raadpleeg polisvoorwaarden van onze volmachtproducten hier. Raadpleeg het schadeformulier voor uw Aansprakelijkheidsverzekering hier.   Alle Zakelijke Verzekeringen Aansprakelijkheid en recht Aansprakelijkheidsverzekering Rechtsbijstandsverzekering WEGAM / WEGAS Bedrijfsschade Bedrijfsschadeverzekering CAR- en Montageverzekering Cyberriksverzekering Geld- en Fraudeverzekering Inventaris / Goederenverzekering Vervoer en Transport Autoverzekering LeasePlan autolease Transportverzekering Wagenpark Werkmaterieelverzekering Ziekte en Arbeidsongeschiktheid Employee benefits Arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer / DGA

PENSIOENEN

Persoonlijk en helder advies met betrekking tot uw pensioen. Zorgeloos uw toekomst tegemoet. Voor bedrijven welke niet verplicht zijn aangesloten bij een pensioenfonds bieden wij de unieke mogelijkheid om naast hun verzekeringsportefeuille ook de pensioenregeling via ons te regelen. Er zijn maar weinig bedrijven die ondernemers op deze wijze kunnen ontzorgen. Tevens kunnen wij u ook adviseren in het opbouwen van een pensioen voor de ondernemer (DGA pensioen). Veel verzekeringsbedrijven hebben niet geïnvesteerd in een pensioenvergunning. Wij geloven in totaalrelaties en pensioenen is een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Elke pensioenregeling is maatwerk. Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor om de mogelijkheden te bespreken. PensioenNavigator Voor een overzicht wat u met uw pensioen kunt doen, hebben wij de PensioenNavigator voor u. Deze kunt u hieronder raadplegen. Pensioen Collectief Pensioen is een zaak van de werkgever, de werkgever gaat immers het pensioencontract aan. Vanzelfsprekend kun u rekening houden met de wensen van de werknemers. Bij het maken van de keuzes gaat het niet alleen om de pensioenvorm, maar ook om een dertig-tal andere zaken waar we u feilloos doorheen loodsen. Op deze manier begrijpen u en uw werknemers hoe het pensioen in elkaar steekt en wat iedereen kan verwachten op een pensioendatum, bij overlijden vóór en ná pensioendatum en bij arbeidsongeschiktheid. Heeft u al een lopende pensioenregeling? Maar; U wilt graag weten of deze ook goed is? U wilt weten of deze nog wel bij je huidige wensen past? U wilt weten of deze nog bij de situatie in je bedrijf past? Wilt u meer weten? Of heeft u andere vragen met betrekking tot collectief pensioen? Neem gerust contact op met ons kantoor of via telefoonnummer 0184 - 675 666 of stuur een e-mail naar info@guis.nl. DGA Pensioen Als ondernemer of DGA werkt u op dit moment hard en hopelijk met veel plezier. Er komt echter een periode in uw leven, dat u het wat rustiger aan wilt doen. Daarvoor legt u nu de financiële basis. Dat 'kapitaal voor later' komt uit: verzekeringen, belastingvoordelen en vermogensopbouw. Heeft u een helder en volledig zicht op deze zaken? De kans is groot, dat niet alles even duidelijk is. U heeft waarschijnlijk weleens het gevoel dat het beter kan. Wij duiken erin. Dat is ons vak. We geven u: Rust Richting Rendement Aanvullend pensioen opbouwen Wilt u naast uw AOW-uitkering en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever een aanvullend pensioen opbouwen? Wij adviseren u als werkgever graag over de mogelijkheden van sparen of beleggen voor uw werknemer.  Lijfrente Bouwt u pensioen op via een lijfrenterekening? Wij adviseren u graag. Binnenkort met pensioen? Gaat u binnenkort met pensioen? Wat u plannen ook ziin, wij helpen u graag bij het regelen van uw pensioenuitkering.

Cookie instellingen