werkmaterieel

WERKMATERIEELVERZEKERING

Werkmaterieelverzekering

Tijdens werkzaamheden raakt uw medewerker met de graafmachine een ondergrondse kabel. Deze schade valt onder de Werkmaterieelverzekering. Deze verzekering is ook bedoeld voor schade aan de machine zelf. Van graafmachines tot hijskranen, met deze verzekering verzekert u ieder werkmaterieel. 

werkmaterieelverzekering

Dekking Werkmaterieel

WA

U bent verzekerd voor schade die u bij anderen aanbrengt met het werkmaterieel. U kunt een aanvullende dekking afsluiten voor aansprakelijkheid voor ondergrondse zaken als kabels en buizen.

WA + Beperkt Casco

Wilt u meer zekerheid? Dan kiest u voor WA + Beperkt Casco dekking. Naast de aansprakelijkheidsdekking is uw werkmaterieel ook verzekerd bij onder andere brand, storm en diefstal.

WA + CASCO

Naast de zaken die onder Beperkt Casco vallen, is uw werkmaterieel ook verzekerd bij onder meer aanrijdingen, botsen, slippen en vandalisme.

U kunt ook kiezen voor een Casco dekking inclusief eigen gebrek.

Schade aan bestuurder

Kiest u voor deze dekking?  Dan is letsel bij de bestuurder ook gedekt. 

Aanvullende informatie Werkmaterieelverzekering