Wel of geen verwerkersovereenkomst?

verwerkersovereenkomstOp 25 mei is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze (Europese) verordening heeft tot doel burgers extra bescherming te bieden op het gebied van privacy. Voor u als onderneming waarschijnlijk geen nieuws, want ook u zult werk verricht hebben om aan de wetgeving te voldoen. Uiteraard hebben wij ook niet stilgezeten wat betreft de AVG. Bent u als bedrijf klant bij ons kantoor? Dan vragen wij graag uw aandacht met betrekking tot de verwerkersovereenkomst.

Wanneer een verwerkersovereenkomst?

Omdat we toch al een aantal vragen hebben gekregen vanuit zakelijke relaties omtrent dit onderwerp, lichten wij graag de verwerkersovereenkomst nog eens toe. Een verwerkersovereenkomst moet volgens de AVG afgesloten worden wanneer een organisatie een derde inschakelt om namens haar bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Het onderscheid tussen het uitvoeren van werkzaamheden namens iemand en op verzoek van iemand is hierbij bepalend.

Wat betekent dit voor u?

Er hoeft geen verwerkersovereenkomst te worden gesloten wanneer u ons inschakelt voor het treffen van regelingen ten aanzien van werknemers (i.v.m. pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzuim). Weliswaar verstrekt u persoonsgegevens van medewerkers aan onze organisatie, maar daarmee zijn wij nog geen ‘Verwerker’ in de zin van de wet. Voor de gegevens die wij van u ontvangen en die nodig zijn om een goed advies te geven, zijn wij ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Dit vloeit logischerwijs voort uit een vorm van dienstverlening die Guis & Partners B.V. aanbiedt.

Een verwerkersovereenkomst is niet nodig bij advisering over werknemersvoorzieningen en –regelingen.

Privacyverklaring

Uiteraard is Guis & Partners B.V. (als verwerkingsverantwoordelijke) onverminderd verplicht zeer zorgvuldig met de verkregen werknemersgegevens om te gaan in overeenstemming met de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de Privacyverklaring op onze website kunt u nalezen hoe wij hier invulling aan geven.

Vragen?

Wij hopen u duidelijkheid te hebben gegeven wanneer er wel en niet een verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten. Heeft u na het lezen van dit artikel toch nog vragen? Aarzel dan niet en neem contact op met ons kantoor via T. 0184 675 666 of E. info@guis.nl.