Voorkom een containerbrand

containerbrandAfval- en containerbranden veroorzaken jaarlijks veel schade. In 2014 deed het Verbond van Verzekeraars hier onderzoek naar. Uit het onderzoek blijkt dat de jaarlijkse schade kan oplopen tot 20 miljoen euro. In sommige gevallen leidde een containerbrand tot faillissement. Maar ook kleinere containerbrandjes kunnen vervelende gevolgen hebben. 

Containerbrand

Met name niet afgesloten containers met brandbaar materiaal die tegen een gevel aan staan, zorgen voor risicovolle situaties. Maar ook stapels oude pallets, verpakkingsmateriaal of ander afval veroorzaken brand.

Voorkom zelf containerbrand

Het is voor u als ondernemer belangrijk het risico op een containerbrand te verkleinen. Naast dat brand in uw pand überhaupt een vervelende kwestie is, hebben verzekeraars de mogelijkheid eventuele (gevolg)schade van brand te verhalen op bedrijven. Dit kan conform de Bedrijfsregeling Brandregels 2014,  als blijkt dat er onzorgvuldig is gehandeld. Zorg dus dat u wél zorgvuldig bent zodat u vervelende verrassingen achteraf voorkomt.

Tips

De website checklistbrand.nl is een initiatief van onder andere Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Deze website geeft u tips om de kans op een containerbrand te verkleinen. Wij lichten graag een aantal tips uit:

Omgaan met afval

 • Gebruik niet-verplaatsbare en afsluitbare vuilcontainers.
 • Beperk de opslag van brandbare materialen zoals pallets, papier, karton, plastic of banden tot een minimum.
 • Berg dergelijke materialen zorgvuldig op, bij voorkeur binnen.
 • Is buitenopslag toch nodig? Zorg dan dat u het materiaal ten minste tien meter van een gebouw of afdak opslaat.
 • Zet geen buitenopslag tussen twee bedrijfsgebouwen in.
 • Wilt u toch afval op korte afstand van een gebouw of afdak opslaan? Gebruik dan onbrandbare containers met afsluitbare deksels. Sluit ze buiten werktijd ook echt af.
 • Voer uw afval regelmatig af, zodat uw containers nooit te vol zitten.
 • Richt voor buitenopslag en afvalcontainers een vaste plek in buiten het bereik van onbevoegden, bijvoorbeeld door een hek te plaatsen.

Organisatie

 • Maak goede afspraken over buitenopslag met medewerkers en leveranciers.
 • Maak afspraken over het tijdstip waarop de vuilnisdienst het afval komt ophalen. Zo voorkomt u dat de vuilcontainer bij uw pand een nacht onbeheerd en niet afgesloten staat.
 • Ga bij uw gemeente na of het mogelijk is gebruik te maken van ondergrondse containers.
 • Controleer elke dag of de containers afgesloten zijn en niet tegen gebouwen aan staan.
 • Let erop dat uw buren zich ook aan deze tips houden en spreek hen erop aan als ze dat niet doen.
 • Tot slot: laat u adviseren door uw verzekeringsadviseur, uw verzekeraar of de brandweer, zodat u concrete afspraken kunt maken over buitenopslag, toegespitst op uw situatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het voorkomen van een (container)brand? Kijk dan op de website checklistbrand.nl

 

Bron: https://checklistbrand.nl/