Voorkom brandschade door elektra

Brandschade is vaak een gevolg van een gebrek in de elektrische installatie van een bedrijf. Onderzoek van het CBS laat zien dat 42,1% van de brandschades wordt veroorzaakt door een defect of verkeerd gebruik van een elektronisch apparaat. Een grote schadepost voor bedrijven en verzekeraars! Een regelmatige keuring op basis van de NEN 1010 of NEN 3140-normen is daarom een gebruikelijke eis van een verzekeraar. Deze normen gaan over de minimale elektrotechnische veiligheid bij het werken met elektriciteit. Het uitvoeren van een keuring verkleint de kans op brand door elektra. 

NTA 8220

Echter, de genoemde NEN-normen hebben te weinig aandacht voor het brandrisico. Installatiebedrijven, verzekeraars en preventie-inspecteurs hebben daarom een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld: de NTA 8220. De volledige naam is: Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220. De NTA 8220 geeft aan welke maatregelen geadviseerd moeten worden door de inspecteur die een gebrek vaststelt. Het beheer van de methodiek ligt bij het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN). Ook de tot nu toe gehanteerde NEN-normen blijven gehandhaafd. Voorwaarden voor brandverzekeringen voor bedrijven van veel verzekeraars zullen veranderen naar aanleiding van de NTA 8220. Wanneer de verplichte NTA 8220 in de voorwaarden wordt opgenomen, moet een gecertificeerd inspectiebedrijf controleren of aan deze norm wordt voldaan. Wanneer deze verandering plaatsvindt bij onze volmachtproducten zullen wij dit kenbaar maken.

Meer informatie

Het uitvoeren van een keuring naar aanleiding van de actuele normen wordt door diverse bedrijven aangeboden. Vaak wordt er door de verzekeraar op de polis ook een inspectie aangeboden. Zo biedt Delta Lloyd ElektraGarant aan. Mocht u meer informatie willen over een dergelijke inspectie voor uw organisatie, neem dan contact op met ons kantoor via telefoonnummer 0184 – 67 56 66 of mail naar info@guis.nl.

Voorkom overbelasting

Graag geven wij u een aantal tips om overbelasting van uw elektra te voorkomen:
  • Laat aanpassingen aan de elektrische installatie altijd uitvoeren door bevoegde installateurs. Zorg dat de elektrische installatie in uw bedrijf voldoet aan de NEN1010 en de NEN 3140 (en nu ook de NTA 8220).
  • Laat periodiek een thermografisch onderzoek uitvoeren in uw bedrijf. Een infraroodcamera stelt hierbij temperatuurverschillen en overbelasting in de elektrische installatie vast.
  • Benoem een installatieverantwoordelijke binnen het bedrijf.
  • Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Elke overgang verhoogt de weerstand en daarmee de kans op oververhitting.
  • Rol kabelhaspels helemaal af. In een opgerolde haspel kan de warmte niet ontsnappen.
  • Gebruik meterkasten niet als opslagruimte. Brand door overbelasting ontstaat vaak in de meterkast. Plaats een rookmelder in de meterkast.
  • Maak gebruik van bedrading met de juiste diameter om verbindingen te maken. In een dun snoertje loopt de weerstand, en daarmee de temperatuur, snel op.
  • Vervang knipperende en roodgloeiende tl-buizen direct. Door de opgebouwde hitte kunnen deze buizen knappen. De hete delen kunnen vervolgens brand veroorzaken. Verder zijn de in de starters in de lampen een bron van warmte. Deze blijft warm worden bij een defecte tl-buis. 
  • Sluit zo min mogelijk apparaten aan op hetzelfde contactpunt. Ga uit van maximaal 2500 watt voor alle apparaten samen. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de soort zekering.

 

Bronnen:

www.brandveilig.com

www.verzekeraars.nl