Voorkom brand in uw pand

brand in uw pandHet is een situatie waar geen enkele ondernemer aan moet denken: brand in het bedrijfspand. Toch is het een reëel gevaar dat u in acht moet nemen. In zeker één op de tien bedrijfsbranden is de oorzaak onoplettendheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Ook brandstichting en onveilig gebruik van de elektrische installatie zijn veel voorkomende oorzaak van brand. De gevolgen van een bedrijfsbrand zijn vaak niet te overzien.

Brandverzekering en brandpreventie

Om de financiële gevolgen van een brand te beperken is een goede brandverzekering van groot belang. Het voorkomen van een brand is echter nog veel belangrijker. Om u op weg te helpen is de website checklistbrand.nl in het leven geroepen. Doe de check en kom erachter hoe u een brand kunt voorkomen!

Checklists

Er zijn diverse checklists opgesteld om uw bedrijf brandveilig te maken. De Checklist Brandstichting vertelt u hoe u zich het beste kunt wapenen tegen brandstichting.

De Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden vertelt u hoe het zit met brandgevaarlijke stoffen in uw bedrijf. Let u hier voldoende op? Heeft u mensen aangesteld om hier toezicht op te houden? Zijn uw mensen op de hoogte van een veilige manier van werken in brandgevaarlijke situaties?

Het formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden vult u in voorafgaand aan uw werkzaamheden. Zo gaat u na of alles op de juiste manier verloopt.

Initiatief

De website is een gezamenlijk initiatief van MKB-Nederland, Brandweer Nederland, VNO/NCW en het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars in Nederland.