UBO: Wat en waarom?

Wellicht heeft u al gemerkt dat wij steeds vaker vragen naar een UBO-verklaring. Eerder berichtten wij al dat wij als gevolmachtigd agent de verplichting hebben dit cliëntonderzoek uit te voeren. Wij leggen graag nog eens uit wat een UBO is en wat het belang van de UBO-verklaring is.

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende. Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die:

  • een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon;
  • meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering of
  • begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

UBO-verklaring

Om de uiteindelijke belanghebbende te achterhalen, vragen wij u om een UBO-verklaring. Deze verklaring is in het leven geroepen om te voorkomen dat natuurlijke personen, met kwade bedoelingen zoals het witwassen van geld, zich kunnen verschuilen achter een rechtspersoon. Dit is vastgelegd in de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft).

Wij zijn ons ervan bewust dat de UBO-verklaring zorgt voor een verhoging van de administratieve lasten. Helaas kunnen wij hier geen verandering in brengen aangezien de wetgever verzekeraars verplicht om de UBO-verklaring op te vragen. Wij hopen op uw begrip.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over UBO of gerelateerde zaken? Neem dan contact op met ons kantoor via telefoonnummer 0184 67 56 66 of stuur een e-mail naar info@guis.nl.