In deze productwijzers vindt u algemene informatie over de betreffende verzekeringen. 

Welke risico’s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de verzekeraar met de premie? Wat kunt u van een verzekeraar verwachten en wat verwacht een verzekeraar van u?
Met deze productwijzers helpt Guis & Partners B.V. u graag bij het maken van de juiste keuze voor een verzekering. Deze productwijzers zijn opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 

Productwijzers Schadeverzekeringen

Productwijzer Aanhangwagen boottrailer paardentrailer of bagagewagen

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden

Productwijzer Pechhulpverzekering

 

Productwijzers Levensverzekeringen

Productwijzer Direct ingaande lijfrente

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering

Productwijzer Uitvaartverzekering

 

Productwijzers Inkomensverzekeringen

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

 Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

  Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

  Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

 Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

 Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

 Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

 Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers