Prinsjesdag: Wat doet uw zorgverzekering in 2019?

zorgverzekeringOp Prinsjesdag is traditiegetrouw bekendgemaakt wat er verandert aan de zorgverzekering in 2019. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje.

1. Zorgpremie stijgt

Het is aannemelijk dat de zorgpremie vanaf 1 januari zal stijgen. Het kabinet gaat uit van een stijging van 124 euro per verzekerde, wat neer komt op 10 euro per maand extra. Wanneer de exacte premies van de zorgverzekeraars bekend zijn zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

2. Eigen risico blijft gelijk

In 2019 blijft het eigen risico 385 euro. In tegenstelling tot voorgaande jaren ditmaal dus geen stijging van het eigen risico. 

3. Maximum voor eigen bijdrage medicijnen

Per 2019 komt er een maximum van 250 euro voor de eigen bijdrage van geneesmiddelen. Op dit moment is er geen grens. Dit betekent dat sommige patiënten soms flink moeten bijbetalen voor hun medicatie.

4. Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

  • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
    Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich op het tegengaan van overgewicht. Namelijk door onder begeleiding minder te eten en meer te bewegen. Daarnaast is er psychologische ondersteuning om te werken aan gedragsverandering.
  • Zittend ziekenvervoer
    De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling.
  • Oefentherapie bij COPD
    Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

4. Paracetamol, vitaminen en mineralen uit het basispakket

Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het basispakket.

5. Stijging zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat in 2019 ook omhoog. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt dit met ongeveer 290 euro. Eenpersoonshuishoudens krijgen ongeveer 100 euro extra. Wilt u precies weten op hoeveel zorgtoeslag u recht hebt? Dit kun je berekenen op de website van de Belastingdienst.

Bron:

Rijksoverheid