Nieuws

Wederom meer ongevallen met e-bike

Onlangs lieten wij u al weten dat het aantal ongevallen met een e-bike in 2017 was toegenomen ten opzichte van 2016. In 2017 waren er 270 e-bikes betrokken bij een ongeval. Nu halverwege 2018 staat de teller al op 341. Dat is een stijging van 26%.

Dit blijkt uit cijfers van STAR (Smart Traffic Accident Reporting). Opvallend is dat de e-biker steeds vaker van de zijkant wordt aangereden. Dat zou kunnen betekenen dat andere verkeersdeelnemers de snelheid van de elektrische fietsen niet goed kunnen inschatten. STAR roept alle (gemotoriseerde) verkeersdeelnemers op hier alert op te zijn! Bij een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig, zal het gemotoriseerde voertuig vrijwel altijd als aansprakelijke partij worden aangewezen. Dit omdat fietsers zijn beschermd in het verkeer. Nog een reden om extra alert te zijn.

Uiteraard dient de bestuurder van de e-bike zich zelf ook bewust te zijn van dit feit. Bent u een beginnend e-biker? Doe dan rustig aan en houd rekening met andere weggebruikers.

Wij geven u graag nog een aantal andere tips voor veilig gebruik van een e-bike:

 • Heeft u al een tijd niet gefietst? En kiest u nu voor een e-bike? Probeer de fiets dan eerst op een rustige route uit voordat u deel gaat nemen aan drukke verkeerssituaties. 
 • Ga rustig door de bocht. Het risico op vallen is op een e-bike een stuk groter
 • Houd rekening met de spits en schooltijden en bijbehorend (fiets)verkeer.
 • Draag opvallende kleding, bijvoorbeeld een fluorescerend hesje. Met name in het donker of bij slecht weer kan dit enorm bijdragen aan uw zichtbaarheid. Zorg ook altijd dat uw verlichting werkt.
 • Een helm is niet verplicht. Toch is het dragen van een helm gezien de maximum snelheid en het risico op een ongeval het overwegen waard.

Bron: www.verzekeraars.nl

Betalen met je pin op de middelbare is heel gewoon

RegioBankBetalen met je pin op de middelbare is heel gewoon

Gaat uw kind (bijna) naar de middelbare school? Die eerste schooldag blijft altijd spannend. U kunt uw kind wél voorbereiden. Ook in het vertrouwd raken met geldzaken. Gebruik groep 7 en 8 om uw kind stap voor stap alles te leren. Zo geeft u uw kind een mooie basis mee.

Uw kind gaat zelfstandig pinnen

Een eigen pinpas bijvoorbeeld. Want goed omgaan met geld kunt u samen oefenen. Pinnen is voor volwassenen dagelijkse kost. Toch maken we onbewust veel keuzes. Het geldbedrag, wel of geen transactie bon, het intoetsen van uw pincode afschermen. Deze stappen zijn voor uw kind niet vanzelfsprekend.

JongWijs naar de middelbare school

JongWijs, het jeugdpakket van RegioBank helpt u daar graag bij. Met een betaal- en spaarrekening voor uw kind zélf, een pinpas, mobiele app én tips over veilig pinnen. Bij Guis & Partners, Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Sliedrecht laten ze graag zien wat JongWijs is. Een afspraak maken is niet nodig. Kinderen kunnen met hun ouders gewoon binnenlopen.

Leer uw kind wat verstandig sparen en betalen is

JongWijs is een financieel pakket voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Een spaar- en betaalrekening mét jaarlijks leuke en praktische geldtips. Oók voor de ouders. Want Guis & Partners geeft ook de ouder jaarlijks interessante informatie en bruikbare tips om kinderen te helpen financieel zelfstandig te worden. Gewoon via de post, op het huisadres. “En uiteraard staan wij als Zelfstandig Adviseur ook voor u klaar!” vertelt Stefan van Guis & Partners.

Loop gewoon binnen, zonder afspraak

U bent welkom op Guis & Partners. Stefan geeft aan: Kom langs op ons kantoor om te horen én zien wat JongWijs u en uw kind kan opleveren.

 

Inbraakpreventie met Whatsapp

InbraakpreventieWist u dat WhatsApp u kan helpen om de kans op een inbraak te verkleinen? Door middel van speciale WhatsApp alertgroepen kunt u uw buren op de hoogte houden van verdachte situaties. Ook blijft u zelf op de hoogte van mogelijke inbrekers in de omgeving. 

Dalend aantal inbraken

Het aantal WhatsApp groepen voor inbraakpreventie stijgt snel. Deze groei zorgt voor een daling van het aantal inbraken. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting NIPW (Nederlandse Inbraakpreventie Weken). Het percentage dat nog niet is aangesloten bij een groep (45%) is wel positief en wil zich graag aanmelden. Vaak blijkt men niet te weten hoe en waar men zich kan aanmelden. 

Kom in actie

Vermoedelijk gebruikt u WhatsApp al op u smartphone en is de moeite om deze effectieve inbraakpreventie maatregel te treffen klein! Er zijn momenteel meer dan achtduizend groepen actief. Via de website van Stichting WABP (WhatsApp Buurt Preventie) kunt u alle actieve groepen vinden. U kunt ook zelf een nieuwe groep starten. Op de website bestelt u ook stickers en borden die duidelijk maken dat een WhatsApp groep actief is in uw buurt. Deze kunt u in uw wijk ophangen. Raadpleeg https://wapb.nl voor alle informatie omtrent dit onderwerp. 

Bronnen:

 

Voorkom een containerbrand

containerbrandAfval- en containerbranden veroorzaken jaarlijks veel schade. In 2014 deed het Verbond van Verzekeraars hier onderzoek naar. Uit het onderzoek blijkt dat de jaarlijkse schade kan oplopen tot 20 miljoen euro. In sommige gevallen leidde een containerbrand tot faillissement. Maar ook kleinere containerbrandjes kunnen vervelende gevolgen hebben. 

Containerbrand

Met name niet afgesloten containers met brandbaar materiaal die tegen een gevel aan staan, zorgen voor risicovolle situaties. Maar ook stapels oude pallets, verpakkingsmateriaal of ander afval veroorzaken brand.

Voorkom zelf containerbrand

Het is voor u als ondernemer belangrijk het risico op een containerbrand te verkleinen. Naast dat brand in uw pand überhaupt een vervelende kwestie is, hebben verzekeraars de mogelijkheid eventuele (gevolg)schade van brand te verhalen op bedrijven. Dit kan conform de Bedrijfsregeling Brandregels 2014,  als blijkt dat er onzorgvuldig is gehandeld. Zorg dus dat u wél zorgvuldig bent zodat u vervelende verrassingen achteraf voorkomt.

Tips

De website checklistbrand.nl is een initiatief van onder andere Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Deze website geeft u tips om de kans op een containerbrand te verkleinen. Wij lichten graag een aantal tips uit:

Omgaan met afval

 • Gebruik niet-verplaatsbare en afsluitbare vuilcontainers.
 • Beperk de opslag van brandbare materialen zoals pallets, papier, karton, plastic of banden tot een minimum.
 • Berg dergelijke materialen zorgvuldig op, bij voorkeur binnen.
 • Is buitenopslag toch nodig? Zorg dan dat u het materiaal ten minste tien meter van een gebouw of afdak opslaat.
 • Zet geen buitenopslag tussen twee bedrijfsgebouwen in.
 • Wilt u toch afval op korte afstand van een gebouw of afdak opslaan? Gebruik dan onbrandbare containers met afsluitbare deksels. Sluit ze buiten werktijd ook echt af.
 • Voer uw afval regelmatig af, zodat uw containers nooit te vol zitten.
 • Richt voor buitenopslag en afvalcontainers een vaste plek in buiten het bereik van onbevoegden, bijvoorbeeld door een hek te plaatsen.

Organisatie

 • Maak goede afspraken over buitenopslag met medewerkers en leveranciers.
 • Maak afspraken over het tijdstip waarop de vuilnisdienst het afval komt ophalen. Zo voorkomt u dat de vuilcontainer bij uw pand een nacht onbeheerd en niet afgesloten staat.
 • Ga bij uw gemeente na of het mogelijk is gebruik te maken van ondergrondse containers.
 • Controleer elke dag of de containers afgesloten zijn en niet tegen gebouwen aan staan.
 • Let erop dat uw buren zich ook aan deze tips houden en spreek hen erop aan als ze dat niet doen.
 • Tot slot: laat u adviseren door uw verzekeringsadviseur, uw verzekeraar of de brandweer, zodat u concrete afspraken kunt maken over buitenopslag, toegespitst op uw situatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het voorkomen van een (container)brand? Kijk dan op de website checklistbrand.nl

 

Bron: https://checklistbrand.nl/

AVG: sluit een Cyberverzekering af

cyberverzekeringDe nieuwe privacywet is 25 mei 2018 van kracht gegaan. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) versterkt de privacyrechten van personen. De wet stelt dat persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd dienen te worden.

Waarde van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn veel geld waard, want ze zijn commercieel gezien erg interessant. Aan de hand van persoonsgegevens kunnen bedrijven gerichte reclame of aanbiedingen sturen. De criminaliteit rondom het verkrijgen van persoonsgegevens blijft dan ook toenemen. Met name online neemt deze criminaliteit toe (cybercriminaliteit). Illegaal verkregen persoonsgegevens worden te koop aangeboden. Het is dus niet gek dat de AVG stelt dat persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd dienen te worden.

Beschermen persoonsgegevens

U dient als organisatie de juiste maatregelen te treffen voor het beschermen van de gegevens van uw klanten. Denk hierbij aan goede beveiligingssoftware, het instellen van sterke wachtwoorden en het versleuteld versturen van e-mails.

Cyberverzekering

Maar wat als het toch fout gaat? De kans dat uw organisatie slachtoffer wordt van diefstal of verlies van persoonsgegevens is groot. Wanneer uw systeem wordt gehackt kunnen uw klanten de dupe worden van identiteitsfraude of afpersing. De klant zal u aansprakelijk houden. Een AVB dekt dit risico niet. U kunt dit risico verzekeren middels een cyberverzekering. De aansprakelijkheid richting uw klanten voor het verlies van hun gegevens is gedekt. Ook andere gevolgen van cybercrime zijn gedekt.

Meer informatie

Wilt u uw data goed beschermen en aan de AVG voldoen? Neem dan contact op met ons kantoor. Onze adviseurs vertellen u graag welke risico’s een cyberzekering precies dekt.

Wel of geen verwerkersovereenkomst?

verwerkersovereenkomstOp 25 mei is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze (Europese) verordening heeft tot doel burgers extra bescherming te bieden op het gebied van privacy. Voor u als onderneming waarschijnlijk geen nieuws, want ook u zult werk verricht hebben om aan de wetgeving te voldoen. Uiteraard hebben wij ook niet stilgezeten wat betreft de AVG. Bent u als bedrijf klant bij ons kantoor? Dan vragen wij graag uw aandacht met betrekking tot de verwerkersovereenkomst.

Wanneer een verwerkersovereenkomst?

Omdat we toch al een aantal vragen hebben gekregen vanuit zakelijke relaties omtrent dit onderwerp, lichten wij graag de verwerkersovereenkomst nog eens toe. Een verwerkersovereenkomst moet volgens de AVG afgesloten worden wanneer een organisatie een derde inschakelt om namens haar bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Het onderscheid tussen het uitvoeren van werkzaamheden namens iemand en op verzoek van iemand is hierbij bepalend.

Wat betekent dit voor u?

Er hoeft geen verwerkersovereenkomst te worden gesloten wanneer u ons inschakelt voor het treffen van regelingen ten aanzien van werknemers (i.v.m. pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzuim). Weliswaar verstrekt u persoonsgegevens van medewerkers aan onze organisatie, maar daarmee zijn wij nog geen ‘Verwerker’ in de zin van de wet. Voor de gegevens die wij van u ontvangen en die nodig zijn om een goed advies te geven, zijn wij ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Dit vloeit logischerwijs voort uit een vorm van dienstverlening die Guis & Partners B.V. aanbiedt.

Een verwerkersovereenkomst is niet nodig bij advisering over werknemersvoorzieningen en –regelingen.

Privacyverklaring

Uiteraard is Guis & Partners B.V. (als verwerkingsverantwoordelijke) onverminderd verplicht zeer zorgvuldig met de verkregen werknemersgegevens om te gaan in overeenstemming met de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de Privacyverklaring op onze website kunt u nalezen hoe wij hier invulling aan geven.

Vragen?

Wij hopen u duidelijkheid te hebben gegeven wanneer er wel en niet een verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten. Heeft u na het lezen van dit artikel toch nog vragen? Aarzel dan niet en neem contact op met ons kantoor via T. 0184 675 666 of E. info@guis.nl.

 

 

 

 

Vlucht vertraagd? Geld terug!

flight claim

Gaat u deze zomer met het vliegtuig op vakantie? Dan raden wij u uiteraard aan een goede Reisverzekering af te sluiten. Wanneer u de module Annulering in de dekking opneemt, bent u onder andere verzekerd voor vertraging bij vertrek of aankomst. Uw niet-genoten reisdagen worden vergoed bij vertraging van uw vliegtuig. 

Ook een Rechtsbijstandverzekering kan hulp bieden bij vertraging, overboeking of annulering van uw vlucht. Heeft u een Rechtsbijstandverzekering bij ARAG? ARAG kan u helpen een financiële compensatie te krijgen. 

Flight Claim

Bent u niet verzekerd bij ARAG? U kunt dan gebruik maken van de diensten van Flight Claim. Op de website van Flight Claim kunt u direct nagaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Niet elke vertraging komt in aanmerking voor compensatie. Er is recht op compensatie wanneer:

 • De vlucht meer dan drie uur later is aangekomen op de eindbestemming;
 • Er geen sprake was van een ‘buitengewone omstandigheid’, dit is een reden van vertraging waar de luchtvaartmaatschappij niets aan heeft kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn: slecht weer, een staking van luchtverkeersleiding of een vogel in de motor.

De compensatie wordt gebaseerd op de totale afstand van de reis.

Flight Claim stelt de luchtvaartmaatschappij namens u aansprakelijk voor de vertraging, annulering of instapweigering. Wanneer er recht is op een compensatie zal Flight Claim voor u in actie komen om deze te realiseren. Met de nodige juridische kennis kan Flight Claim uw claim professioneel oppakken en hoeft u zelf niet achter de vergoeding aan. 

Wanneer er geen recht is op een vergoeding, betaalt u de Flight Claim niets. Wanneer er een gewonnen claim is, houdt de organisatie een percentage in van het geclaimde bedrag. Er worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. 

Heeft u een vertraagde vlucht? Ga na of u een Rechtsbijstandverzekering heeft bij ARAG, waardoor u de juridische hulp kunt krijgen. Heeft u geen Rechtsbijstandverzekering? Controleer dan op de website van Flight Claim om na te gaan of u recht heeft op een compensatie.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen over een Reisverzekering of Rechtsbijstandsverzekering? Of heeft u andere vragen ter voorbereiding op uw vakantie? Neem dan gerust contact op met ons kantoor via T. 0184 – 675 666 of info@guis.nl.

 

 

Wat te doen bij waterschade?

waterschadeDe afgelopen weken had ons land regelmatig met extreme regenval te kampen. De neerslag veroorzaakte in diverse gebieden veel schade. Volgens een eerste prognose van het Verbond van Verzekeraars heeft het vele water voor tussen de 5 en 10 miljoen euro schade veroorzaakt aan woonhuizen. Denk hierbij aan ondergelopen kelders en natte vloeren. 

Wanneer u te maken krijgt met waterschade is dit natuurlijk uiterst vervelend. Omdat deze zomerse buien waarschijnlijk niet de laatste zijn en ook u met waterschade te maken kunt krijgen, geven wij u graag een aantal tips hoe te handelen in geval van waterschade (door neerslag of een andere oorzaak):

 • Bel zo snel mogelijk ons kantoor om melding te maken van de schade en na te gaan of de schade verzekerd is. Wij adviseren u over het verdere verloop van de schade en kunnen indien nodig ook hulp voor u inschakelen om de schade te beperken en/of te repareren;
 • Los de oorzaak van de waterschade zo snel mogelijk op om de schade te beperken;
 • Maak foto’s van het ontstaan van de schade en van de daadwerkelijke gevolgschade;
 • Laat de gevolgschade nog niet direct herstellen. Een eventuele schade-expert moet de schade nog kunnen inspecteren;
 • Laat beschadigde zaken goed drogen.  

Houd wel rekening met het feit dat iedere schade afzonderlijk beoordeeld moet worden. Een waterschade is niet altijd automatisch gedekt onder uw verzekering. Afhankelijk van de daadwerkelijke oorzaak wordt gekeken of er dekking is op uw verzekering. U kunt dit ook altijd zelf nakijken in de voorwaarden van uw verzekering. 

Nederlandse voordeuren slecht beveiligd

inbraakpreventie56,1 % van de Nederlandse voordeuren is onvoldoende beveiligd tegen inbraak. Dit blijkt uit onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken.

Cilindertrekbeveiliging

Een op de acht voordeuren heeft een zwak aluminium beslag. Volgens experts zijn deze deuren moeiteloos binnen 3 minuten open te breken. Alleen deuren voorzien van beslag met cilindertrekbeveiliging geven voldoende bescherming tegen inbrekers. 

Veelal via de achterdeur

Hoewel inbrekers meestal via de achterdeur binnen blijken te komen (36% van de inbraken), staat de voordeur na het keukenraam (23%) op de derde plaats (21%). Uit eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 8 woningen de achterdeur slecht heeft beveiligd. 

Deur op slot

1 op de 12 van de hoofdbewoners geeft aan de voordeur nooit op slot te draaien. Goede sloten verliezen dan uiteraard ook hun nut. Aanvullende maatregelen als een extra hendeltje of extra sloten worden weinig genomen.

Inbraakpreventie check

De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken wijst er nog eens op dat het nodig is om af en toe uw huis te controleren op inbraakgevoeligheid. Doe bijvoorbeeld de Inbraak Preventie Check op de website van de stichting. Doet u genoeg om een inbraak te voorkomen?

Nationale inbraakpreventieweken

De Nationale Inbraakpreventieweken worden gehouden van 1 mei tot en met 30 juni. Tijdens deze weken wordt er meer aandacht gevraagd voor inbraakpreventie. Kijk voor meer informatie over o.a. inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl

Bron: stichtingnipw.nl

Veilig op weg met uw e-bike

E-bikeVoor het eerst in vier jaar is het aantal verkeersdoden gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Uiteraard is dit goed nieuws. Echter, in 2017 verongelukten er voor het eerst meer fietsers dan automobilisten na een verkeersongeval. Van deze fietsers was een kwart bestuurder van een e-bike. Dit blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).   

In 2017 kwamen 206 fietsers om in het verkeer. Dit aantal is in tien jaar niet zo hoog geweest. Hiervan reed een kwart (57 gevallen) op een e-bike, wat er ook 17 meer zijn dan een jaar eerder. Het aantal inzittenden van personenauto’s dat vorig jaar om het keven kwam daalde van 231 (2016) naar 201 (2017). 

Veiligheid van groot belang

Hoewel een e-bike veel voordelen heeft is het van groot belang ook op de hoogte te zijn van de risico’s. Laat u dus altijd goed informeren over het gebruik van een e-bike en tref de nodige maatregelen. Veilig Verkeer Nederland zet in op wat u zelf als verkeersdeelnemer kunt doen om het verkeer veiliger te maken door zelf een bijdrage te leveren. Dit doen zij onder andere door de VVN Opfriscursus aan te bieden. Doe de test om uw eigen verkeerskennis op te frissen!

Bron: https://vvn.nl/nieuws/2018/het-aantal-autododen-voor-het-eerst-ingehaald-door-het-aantal-fietsdoden

Wat moet u als ondernemer weten over de AVG?

Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. Weet waar u als ondernemer op moet letten. Ook ARAG helpt u graag op weg.

ARAG

Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

arbowetSinds 1 juli 2017 geldt de vernieuwde Arbowet. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. De vernieuwde wet heeft niet alleen betrekking op werkgevers. Ook voor andere betrokkenen zoals werknemers, de bedrijfsarts, preventiemedewerker verandert het een en ander. Werkgevers en werknemers moeten samen zorgen voor een gezonde en veilige werksituatie. 

De belangrijkste wijzigingen van de Arbowet zijn: 

 • Basiscontract;

Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen werkgevers en arbodienstverleners. In het contract staat bijvoorbeeld hoe zaken zijn geregeld over de second opinion. Ook de rechten en plichten van de werkgever, werknemer en dienstverlener zijn opgenomen.

 • Melden beroepsziekten;

Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

 • Bezoek bedrijfsarts;

In de nieuwe Arbowet krijgt de werknemer toegang tot de bedrijfsarts als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Werknemers mogen dus zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts bezoeken, ook als er géén sprake is van ziekteverlof.

 • Vrije toegang werkvloer;

De bedrijfsarts moet de werkplek kunnen bezoeken. Dit geeft de bedrijfsarts meer inzicht in de arbeidsomstandigheden. 

 • Adviserende rol bedrijfsarts;

De bedrijfsarts krijgt een belangrijke rol bij de verzuimbegeleiding. Hij adviseert de werkgever over het toepassen van preventiemaatregelen.

 • Klachtenprocedure;

Iedere (zelfstandige) bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.

 • Second opinion;

Wanneer een werknemer twijfel aan het advies van de bedrijfsarts, mag de werknemer een second opinion van en andere bedrijfsarts aanvragen. De werkgever betaalt de second opinion. 

 • Duidelijkere rol preventiemedewerker;

In de nieuwe Arbowet krijgt de preventiemedewerker een belangrijke rol op het gebied van de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. De preventiemedewerker adviseert op dit gebied de werkgever, samen met de bedrijfsarts en eventuele arbodienstverlener.

 • Meer betrokkenheid medewerkers;

Samen met de preventiemedewerker wordt de OR (of de PVT) meer betrokken bij het arbo- en verzuimbeleid. Ook deze samenwerking moet een preventieve werking hebben.

Toezicht en handhaving

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) mag vanaf 1 juli 2018 werkgevers sancties gaan opleggen als zij niet voldoen aan de nieuwe wetgeving. De verwachting is dat de Inspectie SZW scherp gaat controleren op de naleving van de nieuwe Arbowet. Zorg dus dat u goed voorbereid bent!

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan ook eens op deze website arboportaal.

Bron: https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/wijzigingen

Mooi weer op komst, motorrijders opgepast

motorAfgelopen weken hebben wel al aardig wat mooie dagen gehad. Ook komende week belooft weer een zonnige week te worden. Motorrijders zullen hun motors weer massaal uit de schuur halen. Maar let op! De eerste zonnige weekenden van het jaar vallen er gemiddeld meer verkeersslachtoffers onder motorrijders dan de rest van het jaar.

Het aantal slachtoffers (dode en gewonde motorrijders) ligt in de wintermaanden op tien per weekend. Vanaf maart stijgt dit aantal naar 40. In juni is er een piek van 50 slachtoffers per weekend. Dit blijkt uit onderzoek van het STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting). Nu de weersverwachting wederom goed is, waarschuwen politie en verzekeraars de motorrijders. Let op tijdens de eerste mooie lentedagen, met name wanneer u de motor al even niet heeft gebruikt.

U zal wellicht weer even moeten wennen aan uw voertuig. Ook de andere weggebruikers zullen weer moeten wennen aan meer motoren op de weg. Dit begin van het motorseizoen zorgt met name in de weekenden voor meer slachtoffers. 

Meer informatie over dit onderzoek of andere zaken met betrekking tot verkeersveiligheid? Ga naar http://www.star-verkeersongevallen.nl/.

Bron: Verbond van Verzekeraars, https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/mooi-weer-op-komst-motorrijders-opgepast , 06-04-2018

Graafwerkzaamheden? Doe een klic-melding!

klic-meldingVoert u als organisatie of als particulier machinale graafwerkzaamheden uit? Dan bent u wettelijk verplicht deze werkzaamheden van tevoren te melden bij het Kadaster. U moet dat minimaal drie werkdagen voordat de werkzaamheden starten doen. Na het doen van een dergelijke Klic-melding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse leidingen en kabels. Zo kunt u zorgvuldig te werk gaan. 

Klic-melding is verplicht

Wanneer u geen melding doet, riskeert u een boete. Daarnaast is een Klic-melding verplicht voor uw verzekering. Doet u geen melding, dan is er in geval van schade geen dekking of geldt er een hoger eigen risico.

KLICAPP

Het doen van de melding doet u via website van het kadaster of telefonisch. Het proces is nu makkelijker gemaakt met behulp van een nieuwe app! Met deze gratis app kunt u de klic-meldingen op uw telefoon of tablet binnenhalen. Iedereen op de bouwplaats kan zo de beschikking krijgen over de juiste informatie. KLICAPP is beschikbaar in alle app stores. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KLICAPP? Ga naar https://klic-app.nl.

JongWijs: kinderen zélf leren sparen en betalen

JongWijs RegioBank

Gaat uw kind (bijna) naar de middelbare school? Die eerste schooldag blijft altijd spannend. U kunt uw kind wél voorbereiden. Ook in het vertrouwd raken met geldzaken. Gebruik groep 7 en 8 om uw kind stap voor stap alles te leren. Zo geeft u uw kind een mooie basis mee.

Uw kind gaat zelfstandig pinnen

Een eigen pinpas bijvoorbeeld. Want goed omgaan met geld kunt u samen oefenen. Pinnen is voor volwassenen dagelijkse kost. Toch maken we onbewust veel keuzes. Het geldbedrag, wel of geen transactie bon, het intoetsen van uw pincode afschermen. Deze stappen zijn voor uw kind niet vanzelfsprekend.

JongWijs naar de middelbare school

JongWijs, het jeugdpakket van RegioBank helpt u daar graag bij. Met een betaal- en spaarrekening voor uw kind zélf, een pinpas, mobiele app én tips over veilig pinnen. Bij Guis & Partners, Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Sliedrecht laten we graag zien wat JongWijs is. Een afspraak maken is niet nodig. Kinderen kunnen met hun ouders gewoon binnenlopen.

Leer uw kind wat verstandig sparen en betalen is

JongWijs is een financieel pakket voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Een spaar- en betaalrekening mét jaarlijks leuke en praktische geldtips. Oók voor de ouders. Want Guis & Partners geeft ook de ouder jaarlijks interessante informatie en bruikbare tips om kinderen te helpen financieel zelfstandig te worden. Gewoon via de post, op het huisadres. “En uiteraard staan wij als Zelfstandig Adviseur ook voor u klaar!” vertelt adviseur Stefan.

Actie

Leuk extraatje, vraagt u JongWijs met betaalpas aan vóór 27 april 2018, dan krijgt uw kind een mooi welkomstcadeau én €5 op de JongWijs Betaalrekening gestort.*

Loop gewoon binnen, zonder afspraak

U bent welkom op ons kantoor aan Brouwerstraat 2 in Sliedrecht. Stefan geeft aan: Kom langs op ons kantoor om te horen én zien wat JongWijs u en uw kind kan opleveren.

 *Bekijk de Actievoorwaarden JongWijs naar middelbare school

Is uw organisatie al klaar voor de AVG?

AVGPer 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet vervangt de huidige Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). In de AVG zijn strengere regels vastgelegd voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe Verordening heeft grote gevolgen voor de praktijk.

Wij zijn al enige tijd druk bezig om de AVG te implementeren in onze organisatie. Ook uw organisatie krijgt met de AVG te maken. Wij brengen dit nog even kort onder de aandacht.

Bent u er klaar voor?

Alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken krijgen te maken met de nieuwe wetgeving. Het is zowel voor uw relaties als voor uzelf van groot belang dat uw organisatie AVG-proof is. Indien dit niet het geval is kan dit vervelende consequenties hebben. Er wordt namelijk een boete opgelegd. Die boete bedraagt 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijze omzet. Heeft u uw beleid al aangepast? Op 25 mei zal de AVG de Wbp vervangen. U heeft dus nog een aantal weken tijd om orde op zaken te stellen. 

Meer weten?

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft u een aantal tips en handvatten om de vertaalslag naar de AVG in goede banen te leiden. Ook vindt u interessante informatie op de site Ondernemen Met Personeel, die speciaal is gericht op werkgevers.

Cybercrime: Tips tegen ransomware

cyberverzekeringAfgelopen jaar is meerdere malen pijnlijk duidelijk geworden dat de wereld kwetsbaar is voor ransomware-aanvallen. Zo brak vorig jaar mei het WannaCry-virus uit. Meer dan 200.000 computers in 150 landen werden hierdoor getroffen. Veel bedrijven en organisaties moesten hierdoor de werkzaamheden stil leggen. En dit was lang niet de enige ransomware-aanval. En ook zeker niet de laatste. Het belang van een cyberverzekering is dus groot.

Schade

Het betalen van het losgeld is meestal niet de grootste schade die een organisatie oploopt door een aanval. De daadwerkelijke schade ontstaat als een kritiek systeem wordt geraakt. Een aanval kan een complete organisatie platleggen. Dit kost veel geld en levert niets op. Daar bovenop komen onder andere kosten voor ICT-hulp om het probleem te herstellen, kosten voor PR en crisismanagement en juridische kosten. Een flink kostenplaatje wat met behulp van een goede cyberverzekering uit handen wordt genomen door de verzekeraar.

Bescherming tegen ransomware

Cyberpolissen zijn ontworpen om een organisatie zo snel mogelijk weer draaiende te krijgen, zonder het losgeld te hoeven betalen. Toch zal er binnen organisaties ook een beleid opgesteld moeten worden ter preventie van of voorbereiding op een cyberincident. Dit zorgt ook voor sneller herstel na een aanval en dus minder schade. Een aantal tips om uw organisatie te beschermen tegen een ransomware-aanval:

 1. Houd uw beveiligingssoftware altijd up-to-date. Er verschijnen regelmatig nieuwe varianten van ransomware.
 2. Houd uw besturingssysteem en andere software up-to-date. Software-updates bevatten vaak oplossingen voor nieuw ontdekte zwakke punten in de beveiliging waarvan ransomware-hackers gebruik kunnen maken.
 3. Verwijder elke verdacht ogende e-mail die u ontvangt, vooral als ze koppelingen of bijlagen bevatten. E-mail is een van de belangrijkste infectiebronnen.
 4. Wees alert op Microsoft Office e-mailbijlagen die u aanraden macro’s in te schakelen om de inhoud goed te kunnen bekijken.
 5. Maak back-ups van belangrijke gegevens zodat de gegevens in geval van ransomware eenvoudig hersteld kunnen worden. Aanvallers houden hun slachtoffers in de tang door waardevolle bestanden te versleutelen zodat ze niet langer toegankelijk zijn.
 6. Het gebruik van clouddiensten kan de schade van een ransomware-aanval beperken. In een cloud worden vaak eerdere versies van bestanden opgeslagen. Dat stelt u in staat ‘terug te grijpen’ op de niet-versleutelde versie.

Cyberverzekering

Wilt u meer informatie over een cyberverzekering voor uw organisatie? Neem dan contact op met ons kantoor via telefoonnummer 0184 – 67 56 66 of stuur een e-mail naar info@guis.nl.

Bron: Chubb, Progress magazine Issue 2, 2017 / AMweb

Schade zonder dader. Wat nu?

Wellicht is het u al eens overkomen; U parkeert uw auto op de parkeerplaats voor de deur. Wanneer u later bij uw auto terugkomt, ziet u dat deze beschadigd is. Er is duidelijk te zien dat een andere auto uw voertuig heeft geschampt. Maar de dader is nergens te bekennen en is niet zo netjes geweest om een briefje achter te laten. Vervelend, want u zit nu met schade en dus met financiële gevolgen. Of toch niet?

Waarborgfonds

Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor mensen die door een onbekend motorvoertuig zoals een brommer, auto of tractor schade hebben geleden. Wanneer een onbekende dader schade aan uw auto aanricht, is er een kans dat u in aanmerking komt voor een vergoeding van het Waarborgfonds. De schade dient dan wel aan een aantal eisen te voldoen, waaronder;

 • De schade dient dus veroorzaakt te zijn door een motorrijtuig;
 • Er dienen minimaal 2 getuigen te zijn die kunnen bevestigen wat er is gebeurd;
 • U moet binnen 14 dagen na de schade aangifte doen bij de politie.

Wanneer de schade aan alle gestelde eisen voldoet, kan deze mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding vanuit het Waarborgfonds. Er geldt wel een wettelijk eigen risico van € 250,00. 

Doe de check

Heeft u een schade zonder dader opgelopen? Doe dan de check op www.schadezonderdader.nl om te kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor een uitkering.  Komt u in aanmerking voor een uitkering? Via onze webpagina https://guis.nl/schadeformulieren/ kunt u de formulieren downloaden die nodig zijn om de schade in te dienen bij het Waarborgfonds. Wanneer uw auto WA-Casco (All Risk) is verzekerd, dienen wij de schade voor u in bij het Waarborgfonds.

U kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met ons kantoor om na te gaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding van het Waarborgfonds.

U beoordeelde ons in 2017 met een 8,1!

Ook in 2017 voerden wij weer een klanttevredenheidsonderzoek uit. Na afwikkeling van een schade kreeg u een enquête toegestuurd met diverse vragen over de schadebehandeling en algemene dienstverlening van Guis & Partners. U beoordeelde ons dit jaar met een 8,1! Een mooi cijfer waar wij trots op zijn.

We ontvingen ook dit jaar weer mooie complimenten:

Dankzij de prettige gang van zaken rondom deze schade heb ik ook mijn overige verzekeringen (inboedel e.d.) bij Guis ondergebracht.
Vind de persoonlijke benadering een dik pluspunt.
Dank voor de snelle afhandeling van de schade. Zonder teveel vragen en administratieve rompslomp!
Ik ben keurig netjes te woord gestaan. Daar kan menigeen een voorbeeld aan nemen.

Uiteraard kwam ook een aantal verbeterpunten naar voren, waar wij in 2018 weer hard aan gaan werken. Wij hopen onze dienstverlening dit jaar weer verder te optimaliseren.

Bekijk de particuliere rapportage

Bekijk de zakelijke rapportage

Stedentrip? Let op uw bagage!

Langzaamaan laten we de winter achter ons. De lente ligt in het verschiet en daarmee ook een aantal feestdagen. Veel mensen maken al plannen voor Pasen en het Pinksterweekend. De lange weekenden worden vaak gebruikt om er eens lekker tussenuit te gaan. Een stedentrip in Europa is tijdens deze dagen dan ook populair.

 Tips 

Londen, Parijs, Milaan? Of heeft u een hele andere stad in gedachten? Iedere stad heeft zijn eigen charme en bezienswaardigheden. Helaas staan veel grote steden ook bekend om de zakkenrollers. Wij geven u daarom graag een aantal tips om verlies of diefstal van uw spullen te voorkomen:

 • Let altijd goed op uw portemonnee en andere waardevolle spullen. Met name op drukke plekken en in het openbaar vervoer loopt u meer kans ‘gerold’ te worden. Zwaai niet in het rond met een dure telefoon of uw portemonnee. Berg deze liever op en draag geen grote hoeveelheden contant geld bij u.
 • Neem geen waardevolle spullen mee. Denk hierbij aan dure sieraden en kostbare gadgets. Neemt u ze toch mee, laat ze dan niet rondslingeren. Bewaar bijvoorbeeld uw reisdocumenten in een kluis op uw accommodatie. 
 • Zorg dat u kopieën van belangrijke documenten bij u heeft. Wanneer bijvoorbeeld uw paspoort wordt gestolen kan de ambassade u sneller helpen wanneer u een kopie kunt overhandigen. U hoeft deze kopie natuurlijk niet fysiek mee te nemen. U kunt deze bijvoorbeeld ook naar uzelf e-mailen zodat u hem overal kunt raadplegen.
 • Reist u met meerdere personen? Verdeel ieders reisbagage dan over meerdere koffers. Mocht er een koffer kwijtraken, dan is niet alles van 1 persoon kwijt. Belangrijke spullen neemt u mee in uw handbagage.
 • Laat uw reisbagage nooit onbeheerd achter. Dieven kunnen toeslaan wanneer u uw bagage onbemand achter laat. Vraag altijd of iemand even op uw spullen let als u bijvoorbeeld naar het toilet moet.
 • Beveilig uw mobiele telefoon met een code en antidiefstalsoftware.
 • Berg ook altijd reisbagage in uw auto uit het zicht op. Diefstal uit de auto is niet altijd verzekerd onder de reisverzekering.

Toch schade?

Wat als u toch schade aan uw bagage oploopt, bagage verliest of wordt beroofd?

 • Raakt uw bagage kwijt bij de vervoersmaatschappij of komt uw bagage vertraagd aan? Doe dan aangifte bij de vervoersmaatschappij en vraag om een P.I.R. (Property Irregularity Report). Er wordt dan gezocht naar uw bagage. U heeft dit rapport ook nodig voor een eventuele claim bij de vervoersmaatschappij en/of bij de verzekeraar.
 • Wordt u beroofd? Doe dan altijd aangifte bij de politie en vraag om een kopie van het proces verbaal. U heeft dit nodig om uw schade te claimen.
 • Loopt u andere schade op aan uw bagage? Maak foto’s van de schade, bewaar het object en meld de schade zo snel mogelijk bij ons kantoor.
 • Zorg altijd dat u uw reis kunt aantonen door middel van reisdocumenten. 

Reisverzekering

De laatste tip is natuurlijk een goede reisverzekering! Wanneer er toch iets met uw bagage gebeurt bent u in veel gevallen goed verzekerd. Afhankelijk via welke verzekeraar uw reisverzekering loopt kunnen er verschillende zaken zijn waar u rekening mee moet houden:

 • Gaat u meerdere malen per jaar op reis of een weekendje weg? Dan is een doorlopende reisverzekering een goed idee! U hoeft dan niet per reis een losse reisverzekering af te sluiten, waardoor u vaak voordeliger uit bent. Ook bent u dan voor iedere reis (met minstens 1 overnachting wanneer in Nederland) goed verzekerd!
 • Er geldt vaak een maximaal bedrag voor bagage per verzekerde per reis. Ook geldt er voor veel producten een maximum uitkering. U krijgt dus niet altijd het volledige bedrag vergoed.
 • Bijzondere bagage is niet altijd meeverzekerd. Neemt u iets bijzonders mee op reis, ga dan altijd de voorwaarden na wat verzekerd is en wat niet.
 • Er kan sprake zijn van een eigen risico op bagage. 
 • Diefstal uit uw auto is niet in alle gevallen verzekerd. Laat zo min mogelijk bagage achter in uw auto. 
 • Geld en cheques dient u apart mee te verzekeren op uw reisverzekering.
 • Gaat u op stedentrip buiten Europa? Zorg dan dat u Werelddekking op uw reisverzekering heeft.
1 2