Nieuws

Voorkom diefstal van uw navigatiesysteem

navigatiesysteemHeeft u een auto met een ingebouwd navigatiesysteem? Of gebruikt u een los navigatiesysteem? Wees uzelf er dan van bewust dat (auto’s met ingebouwde) navigatiesystemen aantrekkelijk zijn voor dieven. Wij geven u daarom graag een aantal tips om de kans op diefstal te verminderen:

 • Laat de navigatie niet achter in de auto
  Laat een los navigatiesysteem bij voorkeur nooit achter in uw auto. Ook de houder en de kabel kunt u het beste meenemen uit de auto. Verwijder eventueel ook de afdruk van de houder van het raam.
 • Schakel bluetooth uit
  Door middel van het bluetooth-signaal kunnen dieven uw navigatiesysteem lokaliseren. Zet daarom alle mogelijke bluetooth signalen in uw auto uit wanneer u de auto verlaat.
 • Open het dashboardkastje
  Berg uw losse navigatiesysteem niet op in uw dashboardskastje, maar in uw kofferbak met hoedenplank. Laat uw dashboardkastje open staan zodat men ziet dat daar niets te halen valt.
 • Verwijder thuisadres
  Verwijder uw thuisadres (opgeslagen als ‘thuis’) uit uw navigatiesysteem. Wanneer dieven uw sleutelbos onderscheppen en zo uw auto inclusief navigatie stelen, kunnen ze navigeren naar uw huis om vervolgens daar naar binnen te gaan. Wilt u uw thuisadres wel voorprogrammeren, doe dit dan onder een andere noemer. 
 • Stel een beveiligingscode in
  Stel een wachtwoord in op uw navigatiesysteem zodat een dief geen toegang heeft tot het apparaat.

Verzekeren

Let erop dat uw losse navigatiesysteem niet onder de autoverzekering valt. Wanneer deze uit de auto gestolen wordt, volgt er dus geen uitkering vanuit uw autoverzekering. Afhankelijk van de specifieke situatie en uw voorwaarden kan de diefstal van het losse navigatiesysteem uit uw auto vallen onder de inboedelverzekering. Er moet dan wel sprake zijn van braakschade.
Heeft u een ingebouwd navigatiesysteem in uw auto? Geef dit dan altijd door aan uw autoverzekeraar. Geef hierbij ook duidelijk aan of het systeem af fabriek is ingebouwd, of dat hij op een later moment is ingebouwd.

Wordt uw navigatiesysteem toch gestolen? Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie en neem dan contact op met ons kantoor.

Tips om verzuim te voorkomen

verzuimpreventieHet verzuim is in jaren niet zo hoog geweest als momenteel. Dit meldt het CBS. Het ziekteverzuim is dit jaar opgelopen tot 4,9%. Griep en verkoudheid zijn de meest genoemde verzuimredenen. Psychische klachten en burn-out komen minder vaak voor, maar zijn wel goed voor 25% van het totaal aantal verzuimdagen. Ook conflicten op het werk en vermoeidheid scoren hoog in het aantal verzuimdagen.

Verzuim onder uw medewerkers is niet alleen vervelend voor de medewerkers zelf, ook u ondervindt hier nadelen van. Hoewel u als werkgever ziekteverzuim natuurlijk nooit volledig kunt voorkomen, kunt u wel bijdragen aan de mentale- en fysieke gezondheid van uw medewerkers. Psychische aandoeningen (bijvoorbeeld stress) en lichamelijke aandoeningen (bijvoorbeeld rugklachten) komen veel voor en kunnen door kleine maatregelen teruggedrongen worden.

Verzuimpreventie

Wij geven u daarom graag een aantal tips om de kans op verzuim onder uw medewerkers te verlagen: 

 1. Creëer fijne werkplekken
  Alles begint bij een goede werkplek. Zijn de bureau’s en stoelen goed afgesteld? Wordt de temperatuur en luchtkwaliteit op de werkplek goed geregeld? Is er genoeg daglicht?
 2. Geef ruimte voor ontwikkeling
  Bied uw medewerkers mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door te investeren in opleidingen. Bij het gebrek aan mogelijkheden tot ontwikkeling en groei in het werk, verdwijnt de werklust.
 3. Zorg dat de werkdruk in balans is
  Vermijd te hoge of te lage werkdruk. Zorg dat uw medewerkers goed op de hoogte zijn van wat de taken zijn en geef hen passende verantwoordelijkheden. U wilt teveel stress maar ook verveling voorkomen. Dit kan beiden voor hoger verzuim zorgen. 
 4. Zorg voor een goede sfeer
  Bij een goede werksfeer gaan uw medewerkers met meer plezier naar het werk en zullen minder snel verzuimen.
 5. Luister naar uw medewerkers
  Uw medewerkers worden graag gehoord. Ga in gesprek en laat zien dat u uw medewerkers serieus neemt. Ook wanneer er mogelijk al iets aan de hand is; Psychische en lichamelijke klachten moeten bespreekbaar zijn.
 6. Zorg voor een gezonde lunch
  Gezond voedsel is belangrijk om gezond te blijven. Zorg dus voor een gezonde, gevarieerde lunch. Zet ook een fruitschaal neer voor een gezond tussendoortje.
 7. Stimuleer lichaamsbeweging
  Moedig uw personeel aan meer te bewegen. Dit kan door bijvoorbeeld met korting bedrijfsfitness aan te bieden en sportieve bedrijfsuitjes te doen. Stimuleer ook het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer. Geef ook het goede voorbeeld in de kleine dingen: een wandeling in de pauze of het nemen van de trap in plaats van de lift.
 8. Waardeer uw medewerkers
  Zorg dat uw medewerkers zich gewaardeerd voelen. Zonder waardering verdwijnt de werklust.
 9. Werk met een verzuimprotocol
  Duidelijke regels voorkomt verzuim om de verkeerde redenen. Met een duidelijk protocol laat u zien dat u verzuim serieus neemt. Maak dit protocol voor iedereen beschikbaar en licht het protocol toe.

Verzekeren

Helaas is niet al het verzuim te voorkomen. U kunt wel een groot deel van de kosten voorkomen. Er zijn verschillende verzekeringen om de risico’s te dekken. Neem contact op met ons kantoor voor meer informatie.

Bron:

CBS

Gevolgen Prinsjesdag voor ondernemers

PrinsjesdagPrinsjesdag 2018: wat verandert er voor zzp’er en mkb’ers? Uit de troonrede, officiële Prinsjesdagstukken en het verwachte begrotingsakkoord 2019 komen een aantal maatregelen die mogelijk van invloed zijn op ondernemers. Daarom hebben we de belangrijkste gevolgen er voor u uitgelicht. De ingangsdatum van deze (wets)wijzigingen is nog niet definitief.

Verhoging omzetbelasting (btw)

Het kabinet wil het lage btw-tarief van 6% vanaf 1 januari 2019 verhogen naar 9%.

Vennootschapsbelasting

Om ondernemen aantrekkelijk te maken, gaat het tarief van de vennootschapsbelasting (VPB) omlaag. Dit gebeurt stapsgewijs in de komende drie jaar. In 2019 wordt het tarief voor bedrijven die winst maken tot € 200.000,- verlaagd naar 19%. Voor bedrijven met winsten boven € 200.000,- wordt dit tarief 24,30% in 2019. Vanaf 2020 dalen de VPB tarieven naar respectievelijk 17,5% en 23,90%. In 2021 worden dat 16% en 22,25%. De exacte ingangsdatum is nog niet bekend.

Ondernemers die hun verliezen willen verrekenen met toekomstige winsten krijgen te maken met een beperking in de VPB. Vanaf 2019 kunnen zij nog maar over zes boekjaren hun verliezen verrekenen met de winst. De voorwaartse verliesverrekening is nu nog negen jaar.

Bedrijfsvoering

Daarnaast gaat de overheid in 2019 flink investeren in de aanpak voor een digitaal weerbaar Nederland. De grootte en de ernst van de cybercrime dreigingen zijn nog altijd aanzienlijk. Daarnaast blijft cybercrime zich in snel tempo ontwikkelen.

Personeel

Is er sprake van een bedrijfsongeval waarvoor een ondernemer aansprakelijk is? Dan hebben familieleden van slachtoffers die daarbij ernstig en blijvend letsel oplopen straks recht op een vergoeding. Dat geldt ook voor nabestaanden van werknemers die door de gebeurtenis overlijden. Afhankelijk van de situatie wordt de vergoeding tussen € 12.500,- en € 20.000,-. De ingangsdatum van deze Wet Affectieschade is 1 januari 2019.

Het geboorteverlof voor partners wordt verlengd van twee dagen tot maximaal zes weken.

Bron:

Nationale Nederlanden

Het risico van keyless entry

keyless entryVeel moderne auto’s zijn voorzien van een ‘keyless entry’-systeem. Deze voertuigen ontgrendelen zichzelf zodra de autosleutel in de buurt komt. Handig, zult u in eerste instantie denken. Maar helaas brengt dit systeem ook grote nadelen met zich mee. De voertuigen met een dergelijk systeem zijn namelijk erg diefstalgevoelig.

Hoe werkt ‘Keyless Entry’?

Wanneer een auto is voorzien van keyless entry, zal de auto automatisch van het slot af gaan wanneer de sleutel (voorzien van een chip) in de buurt van het voertuig komt. Met een druk op de knop kan de motor worden gestart. Bij het weglopen met de sleutel gaat de auto automatisch weer op slot.

Relay attack

Volgens specialisten zijn alle auto’s van 2017 of eerder voorzien van dit systeem, makkelijk te hacken. Criminelen kunnen zich toegang tot de auto verschaffen door een zogenaamde ‘relay attack’. Met behulp van een apparaatje wordt het signaal van de sleutel opgepikt en gekopieerd. Op die manier is de auto voor dieven gemakkelijk te openen. 

Niet alleen worden auto’s met keyless entry vaker gestolen, ook is er vaker sprake van diefstal uit de auto, zonder dat er braaksporen zijn. Dat kan er ook nu al voor zorgen dat een verzekeraar weigert de schade te vergoeden.

Diefstalmeter

Bewustwording is een groot onderdeel in de strijd tegen relay attacks. Op www.diefstalmeter.nl kunt u checken hoe groot het risico is dat uw voertuig gestolen wordt.

Wat kunt u doen?

U kunt zelf maatregelen nemen om de kans op een relay attack bij uw voertuig te verlagen. 

 • Berg de sleutel goed op. Leg deze bijvoorbeeld niet vlakbij de voordeur. Het signaal van de sleutel reikt tot maximaal zes meter, dus houd hier rekening mee bij het opbergen van de sleutel.
 • Monteer een goedgekeurde startonderbreker met een eigen autorisatie. Deze voorkomt in ieder geval dat de auto wordt meegenomen.
 • Laat keyless entry uitschakelen door de dealer.
 • Koop een sleuteltasje of -bakje voorzien van metaal(folie) die het signaal blokkeert.
 • Monteer een extra stuurslot.
 • Informeer bij uw dealer of er software-matige aanpassingen mogelijk zijn.
 • Parkeer uw voertuig waar mogelijk in het zicht en in het licht, of in een garage.


Bronnen:

Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit

KIWA

Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit

Sterretje in uw autoruit? Bel ons kantoor!

ruitschadeDe herfst is officieel begonnen. Dat betekent dat het weer wat onstuimiger kan worden. Een hagelbui hoort daar ook bij. De afgelopen jaren hebben we al gezien dat een fikse hagelbui met grote hagelstenen niet meer zo zeldzaam is. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan ruitschade.

Samenwerkende ruitherstellers

Mocht u ruitschade oplopen, dan wilt u dit uiteraard zo snel mogelijk laten herstellen. Neem daarom bij ruitschade altijd even contact met ons op. Wij kunnen nagaan of u voor ruitschade verzekerd bent. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar een ruithersteller.

Het komt regelmatig voor dat mensen ter plekke worden benaderd door een hersteller voor het repareren van een autoruit. Bijvoorbeeld op de parkeerplaats bij de supermarkt. Deze herstellers zijn vaak niet op de hoogte van uw autoverzekering en verstrekken daarom niet altijd de juiste informatie. Dit kan voor vervelende verrassingen achteraf zorgen. Neem dus voordat u uw autoruit laat herstellen altijd even contact met ons op. 

Veel autoverzekeringen hanteren kortingen op het eigen risico wanneer u naar een samenwerkende ruithersteller gaat. Vooraf informeren loont dus zeker!

Uw scooter verkopen? Schrijf het kenteken over.

overschrijvenVerkoopt u uw scooter? Dan dient het kenteken overgeschreven te worden op naam van de koper. Wij merken dat men hier regelmatig over belt en hier niet altijd van op de hoogte is. Daarom lichten wij het graag nog eens toe in deze nieuwsbrief.

Kentekenbewijs compleet

Als u uw scooter gaat verkopen, moet u uw kentekenbewijs compleet hebben. Bent u (een deel van) het kentekenbewijs en/of de tenaamstellingscode kwijt? Dan moet u eerst een vervangend kentekenbewijs aanvragen bij de RDW of een nieuwe tenaamstellingscode aanvragen.

Overschrijven kenteken

U kunt het kenteken laten overschrijven bij een kentekenloket, een RDW-keuringsstation of een RDW-balie. Veel PostNL balies zijn ook kentekenloket. Via de website van PostNL kunt u een kentekenloket bij u in de buurt opzoeken. U kunt uw kenteken ook online overschrijven via de DigiD app.

Het overschrijven bij een kentekenloket of RDW-balie gaat als volgt:

 1. Voor het overschrijven van het kenteken zijn de volgende documenten nodig:
  – Een geldig legitimatiebewijs van de koper
  – Het originele Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs van het kenteken
  of
  – Het kentekenbewijs en de tenaamstellingscode
 2. Bij het loket wordt het voertuig op naam van de koper gezet. De koper krijgt dan een tenaamstellingsverslag mee. Dit is een schriftelijke bewijs van de overschrijving met de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode. Het tenaamstellingsverslag wordt ook naar uw Berichtenbox (digitale brievenbus van de overheid) verzonden. Tevens wordt er een vrijwaringsbewijs verstrekt. Dit document toont aan dat het kenteken niet meer op uw naam als verkopende partij staat. U stuurt een kopie van het vrijwaringsbewijs naar ons kantoor, zodat wij uw verzekering kunnen beëindigen per vrijwaringsdatum.
 3. Vanaf dat moment is de kopende partij verantwoordelijk voor het kenteken en alle zaken die hierbij horen (zoals een scooterverzekering).
 4. De koper krijgt een nieuwe kentekencard en het tweede deel van de tenaamstellingscode thuis gestuurd.

Mocht u nog vragen hebben over het overschrijven van uw scooter, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Prinsjesdag: Wat doet uw zorgverzekering in 2019?

zorgverzekeringOp Prinsjesdag is traditiegetrouw bekendgemaakt wat er verandert aan de zorgverzekering in 2019. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje.

1. Zorgpremie stijgt

Het is aannemelijk dat de zorgpremie vanaf 1 januari zal stijgen. Het kabinet gaat uit van een stijging van 124 euro per verzekerde, wat neer komt op 10 euro per maand extra. Wanneer de exacte premies van de zorgverzekeraars bekend zijn zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

2. Eigen risico blijft gelijk

In 2019 blijft het eigen risico 385 euro. In tegenstelling tot voorgaande jaren ditmaal dus geen stijging van het eigen risico. 

3. Maximum voor eigen bijdrage medicijnen

Per 2019 komt er een maximum van 250 euro voor de eigen bijdrage van geneesmiddelen. Op dit moment is er geen grens. Dit betekent dat sommige patiënten soms flink moeten bijbetalen voor hun medicatie.

4. Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

 • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
  Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich op het tegengaan van overgewicht. Namelijk door onder begeleiding minder te eten en meer te bewegen. Daarnaast is er psychologische ondersteuning om te werken aan gedragsverandering.
 • Zittend ziekenvervoer
  De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling.
 • Oefentherapie bij COPD
  Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

4. Paracetamol, vitaminen en mineralen uit het basispakket

Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het basispakket.

5. Stijging zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat in 2019 ook omhoog. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt dit met ongeveer 290 euro. Eenpersoonshuishoudens krijgen ongeveer 100 euro extra. Wilt u precies weten op hoeveel zorgtoeslag u recht hebt? Dit kun je berekenen op de website van de Belastingdienst.

Bron:

Rijksoverheid

Wij zijn op zoek naar een Commercieel administratief medewerker

administratief medewerker

Guis & Partners B.V. is erkend adviseur in verzekeringen en overige financiële dienstverlening. Vanuit ons kantoor in Sliedrecht ontzorgen wij de particuliere en zakelijke markt. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

Commercieel administratief medewerker

Polisafdeling Particulier

(24- 40 uur)

Voor meer informatie, zie de vacature: https://guis.nl/vacatures/

Wederom meer ongevallen met e-bike

e-bikeOnlangs lieten wij u al weten dat het aantal ongevallen met een e-bike in 2017 was toegenomen ten opzichte van 2016. In 2017 waren er 270 e-bikes betrokken bij een ongeval. Nu halverwege 2018 staat de teller al op 341. Dat is een stijging van 26%.

Dit blijkt uit cijfers van STAR (Smart Traffic Accident Reporting). Opvallend is dat de e-biker steeds vaker van de zijkant wordt aangereden. Dat zou kunnen betekenen dat andere verkeersdeelnemers de snelheid van de elektrische fietsen niet goed kunnen inschatten. STAR roept alle (gemotoriseerde) verkeersdeelnemers op hier alert op te zijn! Bij een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig, zal het gemotoriseerde voertuig vrijwel altijd als aansprakelijke partij worden aangewezen. Dit omdat fietsers zijn beschermd in het verkeer. Nog een reden om extra alert te zijn.

Uiteraard dient de bestuurder van de e-bike zich zelf ook bewust te zijn van dit feit. Bent u een beginnend e-biker? Doe dan rustig aan en houd rekening met andere weggebruikers.

Wij geven u graag nog een aantal andere tips voor veilig gebruik van een e-bike:

 • Heeft u al een tijd niet gefietst? En kiest u nu voor een e-bike? Probeer de fiets dan eerst op een rustige route uit voordat u deel gaat nemen aan drukke verkeerssituaties. 
 • Ga rustig door de bocht. Het risico op vallen is op een e-bike een stuk groter
 • Houd rekening met de spits en schooltijden en bijbehorend (fiets)verkeer.
 • Draag opvallende kleding, bijvoorbeeld een fluorescerend hesje. Met name in het donker of bij slecht weer kan dit enorm bijdragen aan uw zichtbaarheid. Zorg ook altijd dat uw verlichting werkt.
 • Een helm is niet verplicht. Toch is het dragen van een helm gezien de maximum snelheid en het risico op een ongeval het overwegen waard.

Bron: www.verzekeraars.nl

Betalen met je pin op de middelbare is heel gewoon

RegioBankBetalen met je pin op de middelbare is heel gewoon

Gaat uw kind (bijna) naar de middelbare school? Die eerste schooldag blijft altijd spannend. U kunt uw kind wél voorbereiden. Ook in het vertrouwd raken met geldzaken. Gebruik groep 7 en 8 om uw kind stap voor stap alles te leren. Zo geeft u uw kind een mooie basis mee.

Uw kind gaat zelfstandig pinnen

Een eigen pinpas bijvoorbeeld. Want goed omgaan met geld kunt u samen oefenen. Pinnen is voor volwassenen dagelijkse kost. Toch maken we onbewust veel keuzes. Het geldbedrag, wel of geen transactie bon, het intoetsen van uw pincode afschermen. Deze stappen zijn voor uw kind niet vanzelfsprekend.

JongWijs naar de middelbare school

JongWijs, het jeugdpakket van RegioBank helpt u daar graag bij. Met een betaal- en spaarrekening voor uw kind zélf, een pinpas, mobiele app én tips over veilig pinnen. Bij Guis & Partners, Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Sliedrecht laten ze graag zien wat JongWijs is. Een afspraak maken is niet nodig. Kinderen kunnen met hun ouders gewoon binnenlopen.

Leer uw kind wat verstandig sparen en betalen is

JongWijs is een financieel pakket voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Een spaar- en betaalrekening mét jaarlijks leuke en praktische geldtips. Oók voor de ouders. Want Guis & Partners geeft ook de ouder jaarlijks interessante informatie en bruikbare tips om kinderen te helpen financieel zelfstandig te worden. Gewoon via de post, op het huisadres. “En uiteraard staan wij als Zelfstandig Adviseur ook voor u klaar!” vertelt Stefan van Guis & Partners.

Loop gewoon binnen, zonder afspraak

U bent welkom op Guis & Partners. Stefan geeft aan: Kom langs op ons kantoor om te horen én zien wat JongWijs u en uw kind kan opleveren.

Deze actie is momenteel niet meer actief.

Inbraakpreventie met Whatsapp

InbraakpreventieWist u dat WhatsApp u kan helpen om de kans op een inbraak te verkleinen? Door middel van speciale WhatsApp alertgroepen kunt u uw buren op de hoogte houden van verdachte situaties. Ook blijft u zelf op de hoogte van mogelijke inbrekers in de omgeving. 

Dalend aantal inbraken

Het aantal WhatsApp groepen voor inbraakpreventie stijgt snel. Deze groei zorgt voor een daling van het aantal inbraken. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting NIPW (Nederlandse Inbraakpreventie Weken). Het percentage dat nog niet is aangesloten bij een groep (45%) is wel positief en wil zich graag aanmelden. Vaak blijkt men niet te weten hoe en waar men zich kan aanmelden. 

Kom in actie

Vermoedelijk gebruikt u WhatsApp al op u smartphone en is de moeite om deze effectieve inbraakpreventie maatregel te treffen klein! Er zijn momenteel meer dan achtduizend groepen actief. Via de website van Stichting WABP (WhatsApp Buurt Preventie) kunt u alle actieve groepen vinden. U kunt ook zelf een nieuwe groep starten. Op de website bestelt u ook stickers en borden die duidelijk maken dat een WhatsApp groep actief is in uw buurt. Deze kunt u in uw wijk ophangen. Raadpleeg https://wapb.nl voor alle informatie omtrent dit onderwerp. 

Bronnen:

 

Voorkom een containerbrand

containerbrandAfval- en containerbranden veroorzaken jaarlijks veel schade. In 2014 deed het Verbond van Verzekeraars hier onderzoek naar. Uit het onderzoek blijkt dat de jaarlijkse schade kan oplopen tot 20 miljoen euro. In sommige gevallen leidde een containerbrand tot faillissement. Maar ook kleinere containerbrandjes kunnen vervelende gevolgen hebben. 

Containerbrand

Met name niet afgesloten containers met brandbaar materiaal die tegen een gevel aan staan, zorgen voor risicovolle situaties. Maar ook stapels oude pallets, verpakkingsmateriaal of ander afval veroorzaken brand.

Voorkom zelf containerbrand

Het is voor u als ondernemer belangrijk het risico op een containerbrand te verkleinen. Naast dat brand in uw pand überhaupt een vervelende kwestie is, hebben verzekeraars de mogelijkheid eventuele (gevolg)schade van brand te verhalen op bedrijven. Dit kan conform de Bedrijfsregeling Brandregels 2014,  als blijkt dat er onzorgvuldig is gehandeld. Zorg dus dat u wél zorgvuldig bent zodat u vervelende verrassingen achteraf voorkomt.

Tips

De website checklistbrand.nl is een initiatief van onder andere Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Deze website geeft u tips om de kans op een containerbrand te verkleinen. Wij lichten graag een aantal tips uit:

Omgaan met afval

 • Gebruik niet-verplaatsbare en afsluitbare vuilcontainers.
 • Beperk de opslag van brandbare materialen zoals pallets, papier, karton, plastic of banden tot een minimum.
 • Berg dergelijke materialen zorgvuldig op, bij voorkeur binnen.
 • Is buitenopslag toch nodig? Zorg dan dat u het materiaal ten minste tien meter van een gebouw of afdak opslaat.
 • Zet geen buitenopslag tussen twee bedrijfsgebouwen in.
 • Wilt u toch afval op korte afstand van een gebouw of afdak opslaan? Gebruik dan onbrandbare containers met afsluitbare deksels. Sluit ze buiten werktijd ook echt af.
 • Voer uw afval regelmatig af, zodat uw containers nooit te vol zitten.
 • Richt voor buitenopslag en afvalcontainers een vaste plek in buiten het bereik van onbevoegden, bijvoorbeeld door een hek te plaatsen.

Organisatie

 • Maak goede afspraken over buitenopslag met medewerkers en leveranciers.
 • Maak afspraken over het tijdstip waarop de vuilnisdienst het afval komt ophalen. Zo voorkomt u dat de vuilcontainer bij uw pand een nacht onbeheerd en niet afgesloten staat.
 • Ga bij uw gemeente na of het mogelijk is gebruik te maken van ondergrondse containers.
 • Controleer elke dag of de containers afgesloten zijn en niet tegen gebouwen aan staan.
 • Let erop dat uw buren zich ook aan deze tips houden en spreek hen erop aan als ze dat niet doen.
 • Tot slot: laat u adviseren door uw verzekeringsadviseur, uw verzekeraar of de brandweer, zodat u concrete afspraken kunt maken over buitenopslag, toegespitst op uw situatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het voorkomen van een (container)brand? Kijk dan op de website checklistbrand.nl

 

Bron: https://checklistbrand.nl/

AVG: sluit een Cyberverzekering af

cyberverzekeringDe nieuwe privacywet is 25 mei 2018 van kracht gegaan. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) versterkt de privacyrechten van personen. De wet stelt dat persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd dienen te worden.

Waarde van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn veel geld waard, want ze zijn commercieel gezien erg interessant. Aan de hand van persoonsgegevens kunnen bedrijven gerichte reclame of aanbiedingen sturen. De criminaliteit rondom het verkrijgen van persoonsgegevens blijft dan ook toenemen. Met name online neemt deze criminaliteit toe (cybercriminaliteit). Illegaal verkregen persoonsgegevens worden te koop aangeboden. Het is dus niet gek dat de AVG stelt dat persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd dienen te worden.

Beschermen persoonsgegevens

U dient als organisatie de juiste maatregelen te treffen voor het beschermen van de gegevens van uw klanten. Denk hierbij aan goede beveiligingssoftware, het instellen van sterke wachtwoorden en het versleuteld versturen van e-mails.

Cyberverzekering

Maar wat als het toch fout gaat? De kans dat uw organisatie slachtoffer wordt van diefstal of verlies van persoonsgegevens is groot. Wanneer uw systeem wordt gehackt kunnen uw klanten de dupe worden van identiteitsfraude of afpersing. De klant zal u aansprakelijk houden. Een AVB dekt dit risico niet. U kunt dit risico verzekeren middels een cyberverzekering. De aansprakelijkheid richting uw klanten voor het verlies van hun gegevens is gedekt. Ook andere gevolgen van cybercrime zijn gedekt.

Meer informatie

Wilt u uw data goed beschermen en aan de AVG voldoen? Neem dan contact op met ons kantoor. Onze adviseurs vertellen u graag welke risico’s een cyberzekering precies dekt.

Wel of geen verwerkersovereenkomst?

verwerkersovereenkomstOp 25 mei is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze (Europese) verordening heeft tot doel burgers extra bescherming te bieden op het gebied van privacy. Voor u als onderneming waarschijnlijk geen nieuws, want ook u zult werk verricht hebben om aan de wetgeving te voldoen. Uiteraard hebben wij ook niet stilgezeten wat betreft de AVG. Bent u als bedrijf klant bij ons kantoor? Dan vragen wij graag uw aandacht met betrekking tot de verwerkersovereenkomst.

Wanneer een verwerkersovereenkomst?

Omdat we toch al een aantal vragen hebben gekregen vanuit zakelijke relaties omtrent dit onderwerp, lichten wij graag de verwerkersovereenkomst nog eens toe. Een verwerkersovereenkomst moet volgens de AVG afgesloten worden wanneer een organisatie een derde inschakelt om namens haar bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Het onderscheid tussen het uitvoeren van werkzaamheden namens iemand en op verzoek van iemand is hierbij bepalend.

Wat betekent dit voor u?

Er hoeft geen verwerkersovereenkomst te worden gesloten wanneer u ons inschakelt voor het treffen van regelingen ten aanzien van werknemers (i.v.m. pensioen, arbeidsongeschiktheid, verzuim). Weliswaar verstrekt u persoonsgegevens van medewerkers aan onze organisatie, maar daarmee zijn wij nog geen ‘Verwerker’ in de zin van de wet. Voor de gegevens die wij van u ontvangen en die nodig zijn om een goed advies te geven, zijn wij ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Dit vloeit logischerwijs voort uit een vorm van dienstverlening die Guis & Partners B.V. aanbiedt.

Een verwerkersovereenkomst is niet nodig bij advisering over werknemersvoorzieningen en –regelingen.

Privacyverklaring

Uiteraard is Guis & Partners B.V. (als verwerkingsverantwoordelijke) onverminderd verplicht zeer zorgvuldig met de verkregen werknemersgegevens om te gaan in overeenstemming met de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de Privacyverklaring op onze website kunt u nalezen hoe wij hier invulling aan geven.

Vragen?

Wij hopen u duidelijkheid te hebben gegeven wanneer er wel en niet een verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten. Heeft u na het lezen van dit artikel toch nog vragen? Aarzel dan niet en neem contact op met ons kantoor via T. 0184 675 666 of E. info@guis.nl.

 

 

 

 

Vlucht vertraagd? Geld terug!

flight claim

Gaat u deze zomer met het vliegtuig op vakantie? Dan raden wij u uiteraard aan een goede Reisverzekering af te sluiten. Wanneer u de module Annulering in de dekking opneemt, bent u onder andere verzekerd voor vertraging bij vertrek of aankomst. Uw niet-genoten reisdagen worden vergoed bij vertraging van uw vliegtuig. 

Ook een Rechtsbijstandverzekering kan hulp bieden bij vertraging, overboeking of annulering van uw vlucht. Heeft u een Rechtsbijstandverzekering bij ARAG? ARAG kan u helpen een financiële compensatie te krijgen. 

Flight Claim

Bent u niet verzekerd bij ARAG? U kunt dan gebruik maken van de diensten van Flight Claim. Op de website van Flight Claim kunt u direct nagaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Niet elke vertraging komt in aanmerking voor compensatie. Er is recht op compensatie wanneer:

 • De vlucht meer dan drie uur later is aangekomen op de eindbestemming;
 • Er geen sprake was van een ‘buitengewone omstandigheid’, dit is een reden van vertraging waar de luchtvaartmaatschappij niets aan heeft kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn: slecht weer, een staking van luchtverkeersleiding of een vogel in de motor.

De compensatie wordt gebaseerd op de totale afstand van de reis.

Flight Claim stelt de luchtvaartmaatschappij namens u aansprakelijk voor de vertraging, annulering of instapweigering. Wanneer er recht is op een compensatie zal Flight Claim voor u in actie komen om deze te realiseren. Met de nodige juridische kennis kan Flight Claim uw claim professioneel oppakken en hoeft u zelf niet achter de vergoeding aan. 

Wanneer er geen recht is op een vergoeding, betaalt u de Flight Claim niets. Wanneer er een gewonnen claim is, houdt de organisatie een percentage in van het geclaimde bedrag. Er worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. 

Heeft u een vertraagde vlucht? Ga na of u een Rechtsbijstandverzekering heeft bij ARAG, waardoor u de juridische hulp kunt krijgen. Heeft u geen Rechtsbijstandverzekering? Controleer dan op de website van Flight Claim om na te gaan of u recht heeft op een compensatie.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen over een Reisverzekering of Rechtsbijstandsverzekering? Of heeft u andere vragen ter voorbereiding op uw vakantie? Neem dan gerust contact op met ons kantoor via T. 0184 – 675 666 of info@guis.nl.

 

 

Wat te doen bij waterschade?

waterschadeDe afgelopen weken had ons land regelmatig met extreme regenval te kampen. De neerslag veroorzaakte in diverse gebieden veel schade. Volgens een eerste prognose van het Verbond van Verzekeraars heeft het vele water voor tussen de 5 en 10 miljoen euro schade veroorzaakt aan woonhuizen. Denk hierbij aan ondergelopen kelders en natte vloeren. 

Wanneer u te maken krijgt met waterschade is dit natuurlijk uiterst vervelend. Omdat deze zomerse buien waarschijnlijk niet de laatste zijn en ook u met waterschade te maken kunt krijgen, geven wij u graag een aantal tips hoe te handelen in geval van waterschade (door neerslag of een andere oorzaak):

 • Bel zo snel mogelijk ons kantoor om melding te maken van de schade en na te gaan of de schade verzekerd is. Wij adviseren u over het verdere verloop van de schade en kunnen indien nodig ook hulp voor u inschakelen om de schade te beperken en/of te repareren;
 • Los de oorzaak van de waterschade zo snel mogelijk op om de schade te beperken;
 • Maak foto’s van het ontstaan van de schade en van de daadwerkelijke gevolgschade;
 • Laat de gevolgschade nog niet direct herstellen. Een eventuele schade-expert moet de schade nog kunnen inspecteren;
 • Laat beschadigde zaken goed drogen.  

Houd wel rekening met het feit dat iedere schade afzonderlijk beoordeeld moet worden. Een waterschade is niet altijd automatisch gedekt onder uw verzekering. Afhankelijk van de daadwerkelijke oorzaak wordt gekeken of er dekking is op uw verzekering. U kunt dit ook altijd zelf nakijken in de voorwaarden van uw verzekering. 

Nederlandse voordeuren slecht beveiligd

inbraakpreventie56,1 % van de Nederlandse voordeuren is onvoldoende beveiligd tegen inbraak. Dit blijkt uit onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken.

Cilindertrekbeveiliging

Een op de acht voordeuren heeft een zwak aluminium beslag. Volgens experts zijn deze deuren moeiteloos binnen 3 minuten open te breken. Alleen deuren voorzien van beslag met cilindertrekbeveiliging geven voldoende bescherming tegen inbrekers. 

Veelal via de achterdeur

Hoewel inbrekers meestal via de achterdeur binnen blijken te komen (36% van de inbraken), staat de voordeur na het keukenraam (23%) op de derde plaats (21%). Uit eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 8 woningen de achterdeur slecht heeft beveiligd. 

Deur op slot

1 op de 12 van de hoofdbewoners geeft aan de voordeur nooit op slot te draaien. Goede sloten verliezen dan uiteraard ook hun nut. Aanvullende maatregelen als een extra hendeltje of extra sloten worden weinig genomen.

Inbraakpreventie check

De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken wijst er nog eens op dat het nodig is om af en toe uw huis te controleren op inbraakgevoeligheid. Doe bijvoorbeeld de Inbraak Preventie Check op de website van de stichting. Doet u genoeg om een inbraak te voorkomen?

Nationale inbraakpreventieweken

De Nationale Inbraakpreventieweken worden gehouden van 1 mei tot en met 30 juni. Tijdens deze weken wordt er meer aandacht gevraagd voor inbraakpreventie. Kijk voor meer informatie over o.a. inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl

Bron: stichtingnipw.nl

Veilig op weg met uw e-bike

E-bikeVoor het eerst in vier jaar is het aantal verkeersdoden gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Uiteraard is dit goed nieuws. Echter, in 2017 verongelukten er voor het eerst meer fietsers dan automobilisten na een verkeersongeval. Van deze fietsers was een kwart bestuurder van een e-bike. Dit blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).   

In 2017 kwamen 206 fietsers om in het verkeer. Dit aantal is in tien jaar niet zo hoog geweest. Hiervan reed een kwart (57 gevallen) op een e-bike, wat er ook 17 meer zijn dan een jaar eerder. Het aantal inzittenden van personenauto’s dat vorig jaar om het keven kwam daalde van 231 (2016) naar 201 (2017). 

Veiligheid van groot belang

Hoewel een e-bike veel voordelen heeft is het van groot belang ook op de hoogte te zijn van de risico’s. Laat u dus altijd goed informeren over het gebruik van een e-bike en tref de nodige maatregelen. Veilig Verkeer Nederland zet in op wat u zelf als verkeersdeelnemer kunt doen om het verkeer veiliger te maken door zelf een bijdrage te leveren. Dit doen zij onder andere door de VVN Opfriscursus aan te bieden. Doe de test om uw eigen verkeerskennis op te frissen!

Bron: https://vvn.nl/nieuws/2018/het-aantal-autododen-voor-het-eerst-ingehaald-door-het-aantal-fietsdoden

Wat moet u als ondernemer weten over de AVG?

Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. Weet waar u als ondernemer op moet letten. Ook ARAG helpt u graag op weg.

ARAG

Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

arbowetSinds 1 juli 2017 geldt de vernieuwde Arbowet. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. De vernieuwde wet heeft niet alleen betrekking op werkgevers. Ook voor andere betrokkenen zoals werknemers, de bedrijfsarts, preventiemedewerker verandert het een en ander. Werkgevers en werknemers moeten samen zorgen voor een gezonde en veilige werksituatie. 

De belangrijkste wijzigingen van de Arbowet zijn: 

 • Basiscontract;

Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen werkgevers en arbodienstverleners. In het contract staat bijvoorbeeld hoe zaken zijn geregeld over de second opinion. Ook de rechten en plichten van de werkgever, werknemer en dienstverlener zijn opgenomen.

 • Melden beroepsziekten;

Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

 • Bezoek bedrijfsarts;

In de nieuwe Arbowet krijgt de werknemer toegang tot de bedrijfsarts als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Werknemers mogen dus zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts bezoeken, ook als er géén sprake is van ziekteverlof.

 • Vrije toegang werkvloer;

De bedrijfsarts moet de werkplek kunnen bezoeken. Dit geeft de bedrijfsarts meer inzicht in de arbeidsomstandigheden. 

 • Adviserende rol bedrijfsarts;

De bedrijfsarts krijgt een belangrijke rol bij de verzuimbegeleiding. Hij adviseert de werkgever over het toepassen van preventiemaatregelen.

 • Klachtenprocedure;

Iedere (zelfstandige) bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.

 • Second opinion;

Wanneer een werknemer twijfel aan het advies van de bedrijfsarts, mag de werknemer een second opinion van en andere bedrijfsarts aanvragen. De werkgever betaalt de second opinion. 

 • Duidelijkere rol preventiemedewerker;

In de nieuwe Arbowet krijgt de preventiemedewerker een belangrijke rol op het gebied van de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. De preventiemedewerker adviseert op dit gebied de werkgever, samen met de bedrijfsarts en eventuele arbodienstverlener.

 • Meer betrokkenheid medewerkers;

Samen met de preventiemedewerker wordt de OR (of de PVT) meer betrokken bij het arbo- en verzuimbeleid. Ook deze samenwerking moet een preventieve werking hebben.

Toezicht en handhaving

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) mag vanaf 1 juli 2018 werkgevers sancties gaan opleggen als zij niet voldoen aan de nieuwe wetgeving. De verwachting is dat de Inspectie SZW scherp gaat controleren op de naleving van de nieuwe Arbowet. Zorg dus dat u goed voorbereid bent!

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan ook eens op deze website arboportaal.

Bron: https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/wijzigingen

1 2