Nieuws

Storm richt veel schade aan. Wij geven u preventietips.

De storm die op 18 januari over ons land raasde heeft grote schade en overlast veroorzaakt. Het Verbond van Verzekeraars schat de schade aan woonhuizen en auto’s momenteel op 90 miljoen euro.

De meeste meldingen hebben betrekking op;

 • omgewaaide schuttingen;
 • schade door omgewaaide bomen of rondvliegende takken;
 • losgeraakte dakpannen.

Stormschade beperken

De storm hebben we niet in de hand. Toch kunnen we een aantal zaken ondernemen om stormschade zoveel mogelijk te beperken. Wij geven u graag een aantal tips.

 • Berg tuinmeubels op wanneer storm wordt verwacht. Zet zoveel mogelijk spullen in de schuur of in uw woning. Wanneer u de de spullen binnen niet kwijt kunt, zorg er dan voor dat deze goed vast staan. De NS meldde gister zelfs dat er geen treinen reden tussen Alphen aan den Rijn en Gouda omdat het spoort versperd werd door een weggewaaide trampoline! Deze maatregel kan dus nadelige gevolgen voor uzelf en anderen voorkomen.
 • Let op waar u uw auto parkeert. Zet deze indien mogelijk niet onder een boom. Omvallende bomen of losrakende takken kunnen veel schade veroorzaken. Zet uw voertuig indien mogelijk dus binnen. 
 • Uw scooter, motor of fiets waait gemakkelijk om bij flinke windkracht. Zet deze dus indien mogelijk binnen.
 • Houd ramen en deuren gesloten. Zet deze ook niet op een kiertje. Wanneer de ramen of deuren met flinke kracht openvliegen en dichtklappen, kan dit onder meer ruitschade veroorzaken.
 • Controleer uw schutting. Staat deze niet stevig? Stut uw schutting dan waar nodig.
 • Trek altijd uw zonwering in bij kans op storm. Ook wanneer u uw woning verlaat. 
 • Een van de belangrijkste tips: Onderhoud uw woning. Controleer regelmatig de dakbedekking en dakpannen. Zijn er loszittende dakpannen? Repareer deze. Ook als u zonnepanelen heeft is het verstandig regelmatig te controleren of deze nog goed bevestigd zijn. Ook uw tuin heeft onderhoud nodig. Kies bij het plaatsen van een schutting voor een stevige constructie. Onderhoud ook grotere planten en bomen goed. Verwijder takken die mogelijk los kunnen raken. 
 • Let ook goed op uzelf! Ga zo min mogelijk de straat op. Rijd voorzichtig, zowel in motorrijtuigen als op uw fiets. Let op rondvliegende objecten. Ga niet met een paraplu de straat op, ook niet als het regent.

Heeft u toch schade?

Heeft u stormschade opgelopen? 

 • Maak duidelijke foto’s van de schade. Dit kan het schadeproces bespoedigen. 
 • Meld de schade bij ons kantoor. Dit kan ook via info@guis.nl, het schade meldformulier op onze website of onze app.
 • Vul een schadeformulier in. Deze zijn te downloaden via onze website op de pagina Schadeformulieren.

Of er dekking is op uw verzekering is altijd afhankelijk van het soort verzekering dat u heeft afgesloten. Meld de schade wel altijd zodat wij voor u kunnen nagaan of de schade gedekt is op de betreffende verzekering. Op diverse verzekeringen kan een eigen risico voor storm van toepassing zijn. Op VanAtotZekerheid.nl kunt u meer lezen over schade door noodweer, tips tegens schade en de dekking op uw verzekering.

Schade jaarwisseling tussen de 10-12 miljoen euro

De jaarwisseling lijkt qua schade aan particuliere woningen en auto’s lager uit te vallen dan vorig jaar. Volgens de eerste berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars komt de particuliere schade uit op 10 tot 12 miljoen euro, terwijl dat vorig jaar nog op 15 miljoen euro lag.

De schatting is gebaseerd op de eerste claims die verzekeraars al sinds oudjaarsdag registreren en het incidentenoverzicht van Stichting Salvage, die namens de brandverzekeraars van het Verbond eerste hulp bij brand biedt aan verzekerden. Salvage kwam op oudjaars- en nieuwjaarsdag in totaal 87 keer in actie bij incidenten, waarvan 8 keer bij grote tot zeer grote branden. Dat was minder vaak dan vorig jaar. Veel materiële schade wordt veroorzaakt door brandstichting, vernieling en zwaar illegaal vuurwerk. Ook de stevige wind droeg bij aan de schade als gevolg van omvallend vuurwerk.

Divers schadebeeld
Verzekeraars noteren tal van brand- en schroeischades, variërend van lichte schade aan woningen en auto’s tot particuliere bezittingen die compleet in as zijn gelegd. Onder meer in Etten-Leur (meerdere woningen en auto’s zwaar beschadig) is de schade groot. In het Noord-Hollandse Berkhout ging een boerderij in vlammen op en ook in Zeist en Leeuwarden waren er woningbranden. In de grote steden was het – op Rotterdam na – iets rustiger qua schadebeeld in vergelijking met de vorige jaarwisseling.

Verzekeraars blijven verontrust over de autobranden: tijdens de jaarwisseling gingen er een kleine 200 in vlammen op in Nederland, en in de regio Utrecht waren ruim voor Oud & Nieuw zelfs al bijna 30 autobranden. Het Verbond vindt het wel positief dat uit eerste inventarisaties van hulpdiensten en Brandweer Nederland blijkt dat het aantal incidenten tegen hulpverleners is afgenomen en dat de brandweer minder vaak hoefde uit te rukken.

Niet alle schade bekend
De schade op opstal-, inboedel- en autoverzekeringen is een beperkt deel van de nieuwjaarschade, benadrukt het Verbond. Medische kosten vormen ook een aanzienlijk deel van de schadelast en
schadebedragen voor bedrijven en scholen/kinderdagverblijven zijn nog niet bekend. Onder meer in Oss en Boxmeer waren bedrijfsbranden en in Meteren raakte een school flink beschadigd.

Overzicht particuliere schadelast recente jaarwisselingen:
2012/2013  12,9 miljoen euro
2013/2014  12,9 miljoen euro 
2014/2015  12,5 miljoen euro 
2015/2016  14,0 miljoen euro 
2016/2017  15,0 miljoen euro (nog voorlopig cijfer) 
2017/2018  10-12 miljoen euro (eerste prognose)

 

Bron: Verbond van Verzekeraars, 2 januari 2018

Lichte stijging aantal inbraakclaims

Voor het eerst in jaren zien verzekeraars een (lichte) stijging van het aantal inbraak-claims. Noteerden verzekeraars in 2015 nog een kleine 61.000 claims, vorig jaar liep dat op naar bijna 64.000.

De feestdagen – en dan vooral Kerst en de jaarwisseling – blijven populaire dagen voor het boevengilde, zo blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken 2017 die het Verbond van Verzekeraars 22 deceember publiceerde.

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond registreerde in 2016 een toename van bijna vijf procent van het aantal inbraakclaims. Het landelijk gemiddelde aantal inbraakclaims per 1.000 huishoudens lag daarmee vorig jaar op 8,2. Het CVS heeft de rekenmethode voor inbraakclaims op de opstal- en inboedelverzekeringen gewijzigd: ook claims voor diefstal en insluiping zonder braakschade zijn nu meegerekend voor 2016 en voorgaande jaren. Verzekeraars willen met deze kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veiligere samenleving, door deze gegevens te delen met overheden en hulpdiensten.

Feestdagen populair bij inbrekers 

Het Verbond raadt iedereen aan om tijdens de komende donkere feestdagen alert te zijn: het aantal inbraakclaims vertoont een duidelijke piek tijdens Kerst als velen niet thuis zijn en bij familie of vrienden aan de kerstdis zitten. Tijdens de jaarwisseling ligt het aantal claims nog iets hoger vanwege dezelfde reden én dat degenen die wel thuis zijn de deur nogal eens open laten staan om buiten vuurwerk af te steken of om buren en bekenden een goed nieuw jaar toe te wensen. Waar verzekeraars gemiddeld op een dag 175 inbraakclaims noteren, ligt dat tijdens de donkere feestdagen rond de 350.

Om de inbraakkans te verkleinen is goed hang- en sluitwerk van belang en voor wie weg is: laat een bewoonbare indruk achter en vraag buren een oogje in het zeil te houden. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: “Voor wie zijn huis goed wil beveiligen, is het zinvol om het Politiekeurmerk Veilig Wonen aan te vragen. Dat reduceert de inbraakkans met zo’n 40 procent, weten we uit onderzoek”. Meer preventietips staan op de site: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Grote regionale verschillen

Verzekeraars registreerden vorig jaar in Limburg de meeste claims: 11,0 per 1.000 huishoudens, gevolgd door Brabant (10,6). Wel daalde het aantal claims in deze provincies licht. In Zeeland en Friesland (beide 5,1 claims per 1.000 huishoudens) wordt het minst ingebroken. Bij de grotere woonplaatsen vormen Eindhoven, Breda en Almere de top drie als het gaat om de kans op een inbraak. Onderaan – en dus het veiligst – staan Leiden en Amsterdam.

 

Bron: Verbond van Verzekeraars

RDW faciliteert toegang milieuzones voor oldtimer bromfietsen

Een grote groep eigenaren van bromfietsen van dertig jaar en ouder krijgt voor 1 januari 2018 een kentekencard met daarop een aangepaste datum eerste toelating toegestuurd. Met deze correctie ontstaat helderheid over de leeftijd van de bromfiets en kan door deze groep eigenaren bij de gemeente Amsterdam toegang tot de milieuzone worden aangevraagd.

Met deze oplossing komt de RDW tegemoet aan de wensen van bromfietsbezitters om vast te leggen of een bromfiets ouder is dan 30 jaar. De leeftijd staat voor een gedeelte van deze brom- en snorfietsen nu nog niet geregistreerd. In totaal gaat het om zo’n 100.000 bromfietsen. De oplossing is de uitkomst van samenwerking tussen de belangenvereniging voor historische voertuigen, FEHAC, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, de gemeente Amsterdam en de RDW.

Milieuzones voor bromfietsen

De regeling biedt de ruimte om milieuzones voor bromfietsen meer op maat te maken. Steden voeren milieuzones voor vervuilende voertuigen in om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren. Sommige steden bereiden ook milieuzones voor bromfietsen voor. Zo voert Amsterdam op 1 januari 2018 een milieuzone voor bromfietsen in. De gemeente wil de oldtimers daarvan uitzonderen en ze in het weekend en op feestdagen welkom heten in de Amsterdamse binnenstad.

Kentekenregistratie

Op dit moment is administratief moeilijk vast te stellen of een bromfiets ouder is dan 30 jaar. Op het kentekenbewijs van historische bromfietsen kan namelijk een zogeheten ‘datum eerste toelating’ van 31 augustus 2005 staan. Die datum is ten tijde van de kentekenregistratie van bromfietsen (2005-2007) gekozen omdat het toentertijd niet nodig en kostbaar was om de exacte datum te achterhalen. Met de komst van milieuzonering voor bromfietsen is het inmiddels wel nodig om meer duidelijkheid te hebben over de leeftijd van de bromfiets.

Voor welke voertuigen

De volgende voertuigen, met een datum van 31 augustus 2005, krijgen gratis een aangepast kentekenbewijs toegestuurd:

 • Bromfietsen met een typegoedkeuring die vóór 1988 is beëindigd. Op het kentekenbewijs komt een datum eerste toelating van 31-12-1967, 1977 of 1987, afhankelijk van de laatste dag van de geldigheid van die typegoedkeuringen;
 • Bromfietsen zonder typegoedkeuring en toegelaten tot de weg vóór 1974. De datum eerste toelating wordt dan 31-12-1973.
 • De tekst: ‘deze bromfiets is eerder in gebruik genomen dan onder datum eerste toelating is vermeld’ onder ‘bijzonderheden’ blijft gehandhaafd.

Voor bromfietsen die ouder zijn dan 30 jaar maar niet in bovenstaande groepen zijn onder te brengen, is het niet mogelijk voor de RDW om op basis van de typegoedkeuring de datum van de eerste toelating vast te stellen. Deze brommereigenaren kunnen met hun bromfiets op een keuringsstation van de RDW terecht, waar door beoordeling de exacte datum wordt vastgesteld. Hier zijn kosten aan verbonden. Ze krijgen dan een kentekenbewijs met de nieuwe datum toegestuurd. Alle eigenaren mogen het oude, ongeldige kentekenbewijs houden om alle historische papieren bij elkaar te hebben.

Toekomstvast

Met de gekozen oplossing wordt aan de wensen van de bromfietsbezitters voldaan om de leeftijd van bromfietsen ouder dan 30 jaar te registeren. De samenwerkende partijen realiseren zo bovendien een landelijke oplossing waar in de toekomst ook andere gemeenten gebruik van kunnen maken.

 

Bron: rdw.nl – 14 december 2017

Wij wensen u een fijne kerst en een mooi 2018!

Tijdens de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is ons kantoor gesloten. Een vraag of wijziging kunt u altijd mailen naar info@guis.nl

 

 

 

Overstapweken RegioBank

U kunt ons als Guis & Partners, adviseur in verzekeringen. Weet u dat u ook bij ons terecht kunt voor al uw bankzaken? Want wij zijn ook Zelfstandig Adviseur van RegioBank. U kunt altijd bij ons binnenlopen. Zonder afspraak en wanneer het u uitkomt. Voor een korte vraag, een persoonlijk advies, of hulp bij uw bankzaken. We nemen alle tijd voor uw

€ 50 spaargeld cadeau*

En er is nu een mooie actie: € 50 spaargeld cadeau als u een Plus Betalen rekening van RegioBank opent.* Vindt u overstappen spannend? Niet nodig. Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank zorgen wij met de Overstapservice dat u gemakkelijk van bank overstapt. Wij weten precies wat er moet gebeuren en helpen u hier ook bij. RegioBank is niet voor niets uitgeroepen tot de meest klantgerichte bank van Nederland.

Bankieren zoals u wilt

RegioBank heeft heldere en eenvoudige producten. Zoals de Plus Betalen rekening. Hiermee kunt u bankieren zoals u wilt. Met onze Mobiel Bankieren app, een Wereldpas, internetbankieren en iDEAL. En wilt u overschrijvingsformulieren of papieren afschriften, dan kan dat ook.

Een goed gesprek kent geen eindtijd

Kom langs of bel voor een afspraak. Samen hebben we uw betaalrekening bij RegioBank zo geregeld. En u krijgt nu € 50 spaargeld van ons cadeau op een spaarrekening van RegioBank.

* Deze actie loopt tot en met 31 december 2017. Alleen in combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

* Deze actie is afgelopen.

 

Vergelijk uw zorgverzekering voor 2018

Eerder maakten wij u al de belangrijkste veranderingen met betrekking tot uw zorgverzekering bekend. Wellicht wilt u naar aanleiding van de wijzigingen van uw verzekeraar overstappen?

De bekendgemaakte premies verschillen flink van elkaar en het kan dus lonen zijn om uw huidige zorgverzekering te vergelijken met andere verzekeringen!

Vergelijk nu!

UBO: Wat en waarom?

Wellicht heeft u al gemerkt dat wij steeds vaker vragen naar een UBO-verklaring. Eerder berichtten wij al dat wij als gevolmachtigd agent de verplichting hebben dit cliëntonderzoek uit te voeren. Wij leggen graag nog eens uit wat een UBO is en wat het belang van de UBO-verklaring is.

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende. Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die:

 • een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon;
 • meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering of
 • begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

UBO-verklaring

Om de uiteindelijke belanghebbende te achterhalen, vragen wij u om een UBO-verklaring. Deze verklaring is in het leven geroepen om te voorkomen dat natuurlijke personen, met kwade bedoelingen zoals het witwassen van geld, zich kunnen verschuilen achter een rechtspersoon. Dit is vastgelegd in de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft).

Wij zijn ons ervan bewust dat de UBO-verklaring zorgt voor een verhoging van de administratieve lasten. Helaas kunnen wij hier geen verandering in brengen aangezien de wetgever verzekeraars verplicht om de UBO-verklaring op te vragen. Wij hopen op uw begrip.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over UBO of gerelateerde zaken? Neem dan contact op met ons kantoor via telefoonnummer 0184 67 56 66 of stuur een e-mail naar info@guis.nl.

Voorkom schade door vuurwerk

Het einde van het jaar is in zicht. Veel mensen hebben al plannen voor de feestdagen. Een gezellige jaarwisseling hoort daar ook bij. De vragen rondom het afsteken van vuurwerk spelen daarmee ook weer op. Is het afsteken van vuurwerk te gevaarlijk en moeten we ermee stoppen? Of mag deze traditie niet verloren gaan?

Voorlopig is het zelf afsteken van vuurwerk nog mogelijk. Hoe prachtig het ook is, we kunnen er niet omheen dat er jaarlijks slachtoffers vallen. Ook wordt er veel materiële schade aangericht door vuurwerk.

Schade door vuurwerk

Het  Verbond van Verzekeraars geeft aan dat de aangerichte schade de afgelopen vijf jaar schommelt tussen de elf en vijftien miljoen euro. Afgelopen jaar werden de kosten geschat op zo’n 13 miljoen euro. Letselschades zijn hier nog niet bij meegerekend. Denk hierbij aan uitgebrande auto’s, in de brand gevlogen schuurtjes of een vuurpijl die een woning in vliegt.

Het aantal incidenten is de afgelopen vijf jaar stabiel. Iedere jaarwisseling registreert de politie meer dan 11.000 incidenten. Een derde van deze incidenten wordt veroorzaakt door vuurwerk. Regio Oost-Nederland scoort hierbij het hoogst. In deze aantallen wordt vuurwerkschade aan overheidseigendommen niet meegerekend. Het feitelijke totale schadebedrag ligt ongeveer drie keer zo hoog, schat de woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.

Wat kunt u doen om vuurwerkschade te voorkomen?

Bescherm uzelf en omstanders tijdens de jaarwisseling:

 • Draag een vuurwerkbril bij het afsteken van vuurwerk en het kijken naar vuurwerk.
 • Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat.
 • Neem voldoende afstand, minstens 8 tot 15 meter.
 • Steek geen vuurwerk af vanuit uw hand.
 • Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan.
 • Let op omstanders (mens en dier).
 • Draag geen nylon kleding of kleding met capuchon in de buurt van vuurwerk.
 • Bewaar vuurwerk op een droge, koele plaats buiten bereik van kinderen.
 • Koop vuurwerk alleen bij erkende verkoopadressen.
 • Zet blusmateriaal klaar, mocht het toch fout gaan.

Bereid u voor en bescherm uw spullen:

 • Sluit op oudejaarsdag de brievenbus af. Zo voorkomt u dat er vuurwerk door uw brievenbus naar binnen gegooid kan worden.
 • Haal uw afvalcontainers naar binnen of sluit deze goed af.
 • Zet uw auto in een garage of parkeer deze op een andere plek waar geen vuurwerk afgestoken wordt.
 • Haal spullen uit uw tuin die makkelijk vlam kunnen vatten naar binnen.
 • Sluit alle ramen en deuren om te voorkomen dat vuurwerk bij u naar binnen komt.

Krijgt u toch te maken met vuurwerkschade? Meldt dit dan zo snel mogelijk!

 • Bij een autoverzekering met volledig of beperkt casco wordt brandschade (ook door vuurwerk) vergoed. Schade door (vuurwerk)vandalisme valt alleen onder de allrisk dekking, maar gaat doorgaans wel ten koste van het aantal schadevrije jaren.
 • De woonhuisverzekering dekt schade aan de woning als gevolg van brand en ontploffing, maar ook door smelten schroeien en zengen.
 • Schade aan spullen in uw woning is verzekerd op de inboedelverzekering.
 • Wie zelf schade veroorzaakt bij het afsteken van vuurwerk, kan een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering (AVP).
 • U kunt aanspraak maken op de zorgverzekering bij vergoeding van medische zorg na een ongeval met vuurwerk. 

Wees dus vooral voorzichtig en gebruik uw gezond verstand. Maar geniet ook van een gezellig avond. Een hele fijne jaarwisseling!

Bronnen:

NRC, https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/01/vuurwerk-criminelen-zwaar-letsel-brand-en-eeuwig-debat-a1583398

NOS, https://nos.nl/artikel/2151143-schade-jaarwisseling-geschat-op-13-miljoen-euro.html

Brandweer, https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig-vuurwerk-afsteken

 

Voorkom brandschade door elektra

Brandschade is vaak een gevolg van een gebrek in de elektrische installatie van een bedrijf. Onderzoek van het CBS laat zien dat 42,1% van de brandschades wordt veroorzaakt door een defect of verkeerd gebruik van een elektronisch apparaat. Een grote schadepost voor bedrijven en verzekeraars! Een regelmatige keuring op basis van de NEN 1010 of NEN 3140-normen is daarom een gebruikelijke eis van een verzekeraar. Deze normen gaan over de minimale elektrotechnische veiligheid bij het werken met elektriciteit. Het uitvoeren van een keuring verkleint de kans op brand door elektra. 

NTA 8220

Echter, de genoemde NEN-normen hebben te weinig aandacht voor het brandrisico. Installatiebedrijven, verzekeraars en preventie-inspecteurs hebben daarom een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld: de NTA 8220. De volledige naam is: Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220. De NTA 8220 geeft aan welke maatregelen geadviseerd moeten worden door de inspecteur die een gebrek vaststelt. Het beheer van de methodiek ligt bij het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN). Ook de tot nu toe gehanteerde NEN-normen blijven gehandhaafd. Voorwaarden voor brandverzekeringen voor bedrijven van veel verzekeraars zullen veranderen naar aanleiding van de NTA 8220. Wanneer de verplichte NTA 8220 in de voorwaarden wordt opgenomen, moet een gecertificeerd inspectiebedrijf controleren of aan deze norm wordt voldaan. Wanneer deze verandering plaatsvindt bij onze volmachtproducten zullen wij dit kenbaar maken.

Meer informatie

Het uitvoeren van een keuring naar aanleiding van de actuele normen wordt door diverse bedrijven aangeboden. Vaak wordt er door de verzekeraar op de polis ook een inspectie aangeboden. Zo biedt Delta Lloyd ElektraGarant aan. Mocht u meer informatie willen over een dergelijke inspectie voor uw organisatie, neem dan contact op met ons kantoor via telefoonnummer 0184 – 67 56 66 of mail naar info@guis.nl.

Voorkom overbelasting

Graag geven wij u een aantal tips om overbelasting van uw elektra te voorkomen:
 • Laat aanpassingen aan de elektrische installatie altijd uitvoeren door bevoegde installateurs. Zorg dat de elektrische installatie in uw bedrijf voldoet aan de NEN1010 en de NEN 3140 (en nu ook de NTA 8220).
 • Laat periodiek een thermografisch onderzoek uitvoeren in uw bedrijf. Een infraroodcamera stelt hierbij temperatuurverschillen en overbelasting in de elektrische installatie vast.
 • Benoem een installatieverantwoordelijke binnen het bedrijf.
 • Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Elke overgang verhoogt de weerstand en daarmee de kans op oververhitting.
 • Rol kabelhaspels helemaal af. In een opgerolde haspel kan de warmte niet ontsnappen.
 • Gebruik meterkasten niet als opslagruimte. Brand door overbelasting ontstaat vaak in de meterkast. Plaats een rookmelder in de meterkast.
 • Maak gebruik van bedrading met de juiste diameter om verbindingen te maken. In een dun snoertje loopt de weerstand, en daarmee de temperatuur, snel op.
 • Vervang knipperende en roodgloeiende tl-buizen direct. Door de opgebouwde hitte kunnen deze buizen knappen. De hete delen kunnen vervolgens brand veroorzaken. Verder zijn de in de starters in de lampen een bron van warmte. Deze blijft warm worden bij een defecte tl-buis. 
 • Sluit zo min mogelijk apparaten aan op hetzelfde contactpunt. Ga uit van maximaal 2500 watt voor alle apparaten samen. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de soort zekering.

 

Bronnen:

www.brandveilig.com

www.verzekeraars.nl