Menselijk handelen brandoorzaak nummer één in MKB

Menselijke fouten zijn de belangrijkste reden van bedrijfsbranden in het MKB. Dit blijkt uit onderzoek van verzekeraar Reaal. In de top 10 van brandoorzaken staat menselijk handelen nog boven elektra als brandrisico. Reaal maakte de lijst in het kader van de Nationale Brandpreventieweken en wil bedrijven zo wijzen op de impact van een bedrijfsbrand en het belang van preventieve maatregelen.

Hierbij moet met name gedacht worden aan ongelukken als gevolg van verkeerd machinegebruik en brand die ontstaat na het aanrijden van een elektriciteitsvoorziening in het magazijn. Ook het roken van sigaretten en het onzorgvuldig omgaan met brandbare stoffen zijn veelvuldig voorkomende oorzaken.

Elektra

Op de tweede plaats in de lijst staat ‘elektra.’ Daaronder valt brand door kortsluiting in verouderde stoppenkasten of stopcontacten, maar ook door kwalitatief slechte of beschadigde opladers en het onnodig aan laten staan van elektrische apparatuur.

Risico’s

De lijst wordt voor een belangrijk deel gevuld met externe factoren zoals bliksem of brand in een naastgelegen pand. U kunt de kans op brand dus nooit volledig uitsluiten. Het is met name belangrijk dat u zich bewust bent van de risico’s. Hieronder treft u de lijst met meest voorkomende oorzaken aan.

  1. Menselijk handelen
  2. Elektra
  3. Brandstichting
  4. Brand in naastgelegen pand
  5. Bliksem
  6. Hennepteelt
  7. Brand door broei
  8. Brand door dakdekken
  9. Montagefouten (bijv. van zonnepanelen)
  10. Overig (inclusief onbekend)

Preventiemaatregelen

Wij gaven u al eerder tips op brand in uw pand te voorkomen. Ook gaven wij u reeds tips om brandschade door elektra en containerbranden te voorkomen

Wij geven u graag nogmaals een aantal tips om brand door menselijk handelen te voorkomen.

Schoonmaken

De kans op brand neemt af wanneer u zorgvuldig opruimt. Denk aan zaagsel in een werkplaats maar ook stof op kantoor of in een winkel. Schoonmaken vertraagt de ontwikkeling van een beginnend brandje.

Controle

Controleer het pand wanneer u dit als laatste verlaat. Staat alle apparatuur uit (van machines tot koffiezetapparaat)? Is alle verlichting uit? Zijn ramen en tussendeuren gesloten? Controleer ook regelmatig lampen. Met name lampen die warmte afgeven. Een flikkerende TL-lamp kan een brandveroorzaker zijn. 

Vrije gevel

Plaats niets tegen de gevel van uw pand. Denk hierbij aan voertuigen maar ook aan afval en pallets. Deze objecten zijn geliefd bij brandstichters maar kunnen ook spontaan verbranden. 

Blusmiddelen

Zorg dat u de juiste blusmiddelen in huis hebt om potentiële branden te blussen. Zorg dat uw medewerkers ook weten hoe de blusmiddelen werken en wat te doen in geval van brand. Stel hiervoor een duidelijk protocol op.

Brandmelders

Plaats een goede brandmelder.  De ontwikkelingen op het gebied van innovatieve melders gaan snel. Veel apparatuur is tegenwoordig met elkaar te verbinden wat weer handige informatie kan opleveren. Gaat opeens de temperatuur in uw pand omhoog, dan kan het raadzaam zijn om via de webcam even polshoogte te nemen en de brandweer te waarschuwen bij een echte calamiteit.

Lees ook het document van het Verbond van Verzekeraars: Brandveilig Ondernemen

Bron: amweb