Is uw organisatie al klaar voor de AVG?

AVGPer 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet vervangt de huidige Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). In de AVG zijn strengere regels vastgelegd voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe Verordening heeft grote gevolgen voor de praktijk.

Wij zijn al enige tijd druk bezig om de AVG te implementeren in onze organisatie. Ook uw organisatie krijgt met de AVG te maken. Wij brengen dit nog even kort onder de aandacht.

Bent u er klaar voor?

Alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken krijgen te maken met de nieuwe wetgeving. Het is zowel voor uw relaties als voor uzelf van groot belang dat uw organisatie AVG-proof is. Indien dit niet het geval is kan dit vervelende consequenties hebben. Er wordt namelijk een boete opgelegd. Die boete bedraagt 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijze omzet. Heeft u uw beleid al aangepast? Op 25 mei zal de AVG de Wbp vervangen. U heeft dus nog een aantal weken tijd om orde op zaken te stellen. 

Meer weten?

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft u een aantal tips en handvatten om de vertaalslag naar de AVG in goede banen te leiden. Ook vindt u interessante informatie op de site Ondernemen Met Personeel, die speciaal is gericht op werkgevers.