Is uw bedrijfspand bestand tegen het veranderende klimaat?  

Extreme sneeuw- en regenval zijn met het veranderende klimaat onderdeel van het najaar geworden. Het is belangrijk dat uw bedrijfspand deze extreme weersomstandigheden aankan. Dit extreme weer kan namelijk zorgen voor opeenhoping van water of sneeuw op uw dak, wat in sommige gevallen zelfs tot instorting kan leiden.

Extreem weer

Extreme neerslag kan verschillende gevolgen met zich meebrengen; Wateraccumulatie is de druk die een opeenhoping van regen- en/of smeltwater uitoefent op het dak van een gebouw. Sneeuwdruk is de druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van een gebouw. Beide dus een groot risico voor uw bedrijfspand.

Risicovolle daken

Met name bij platte daken met een zogenaamde ‘lichte’ constructie zorgt hevige regenval voor een grote belasting en buigt het dak eerder door. Denk hierbij aan daken van stalen platen, maar ook aluminium en hout. Deze lichte dakconstructies komen veel voor bij bedrijfsgebouwen en distributiecentra. Ook wanneer er na de bouw wijzigingen zijn aangebracht aan, op of onder de dakconstructie kan dat een extra belasting betekenen waar het dak niet op berekend is. Denk aan installaties die achteraf op het dak zijn geplaatst. Maar ook installaties ín het gebouw zelf, zoals een sprinklerinstallatie die later is geïnstalleerd. 

Oorzaken

Het instorten van daken kan diverse oorzaken hebben. Twee voorbeelden:

  • een combinatie van een verstopte hemelwaterafvoer, onvoldoende overstortpunten en een te lichte dakconstructie. Het gevolg is dat het gewicht van het water op het dak te veel wordt en het dak hieronder bezwijkt.
  • door vorst kan de hemelwaterafvoer bevriezen. Door de combinatie van smeltwater en sneeuw die naar één kant van het dak worden geblazen komt er te veel druk op één punt. Met als gevolg dat het dak instort. 

Preventietips

Welke preventieve maatregelen kunt u treffen?

  1. Laat een deskundige een wateraccumulatie berekening voor uw dak maken en neem indien nodig de juiste maatregelen.
  2. Zorg voor een helling (afschot) van minimaal 1,6%. Dat voorkomt dat water zich in de dakbedekking ophoopt.
  3. Zorg voor voldoende overloopmogelijkheden door middel van een noodafvoersysteem zoals een spuigat.
  4. Breng compartimenten aan, zodat niet het volledige dak instort als het toch mis gaat.
  5. Inspecteer het dak regelmatig
  6. Onderhoud het dak en voorkom vervuiling.
  7. Zorg voor een dichte dakrand, zodat het dak er niet af kan waaien.

Houd rekening met het feit dat instorting van uw dak niet altijd is verzekerd onder uw gebouwenverzekering. Het is daarom nog belangrijker om schade te voorkomen. Neem gerust eens contact op met ons kantoor voor meer informatie omtrent instorting van uw dak en uw verzekering.