Invullen van een schadeformulier

In de praktijk zien wij als schadebehandelaars vaak dat een schadeformulier (SAF) niet, niet volledig of onjuist wordt ingevuld. Door het verkeerd zetten van een kruisje of onder druk een formulier ondertekenen terwijl de klant het niet eens is met wat is ingevuld, kan betekenen dat wij ten onterechte aansprakelijkheid moeten erkennen of dat wij een discussie moeten voeren over de aansprakelijkheid. Dit kan leiden tot ongewenste resultaten bij het schaderegelen.

SAF is leidend bewijsmateriaal

Een ingevuld en ondertekend schadeformulier is één van de weinige bewijsmiddelen die de klant heeft om zijn of haar gelijk te halen. Door het invullen van een schadeformulier kan worden bewezen dát er een ongeval heeft plaatsgevonden, wie er bij betrokken waren én op welke wijze de aanrijding heeft plaatsgevonden. Dit is vaak van cruciaal belang. Het schadeformulier wordt, als deze door beide partijen is ondertekend, aangemerkt als een onderhandse akte op grond van artikel 157 lid 2 en levert dwingend bewijs. Dat betekent dat een schadeformulier als leidend bewijs wordt genomen in de rechtbank. Zonder tegenbewijs is de inhoud op feiten berust en geeft dit bewijskracht volgens de wettelijke regels.

Wanneer dus een schadeformulier onder dwang wordt getekend of foutief wordt ingevuld, zullen wij tegenbewijs moeten aanleveren. Dit belemmert de voortgang van uw schadeafhandeling met eventuele onbevredigende gevolgen.

Een voorbeeld uit de praktijk

De klant wil zijn auto parkeren en ziet een leeg plekje en rijdt daar naartoe. Op dat moment rijdt de tegenpartij zijn parkeervak uit en botst tegen de auto van de klant. Samen vullen ze een schadeformulier in. Zowel bij uitparkeren als bij inparkeren moet voorrang worden verleend aan al het overige verkeer. Op het moment van de aanrijding was de klant nog niet aan het inparkeren en reed nog vooruit, waardoor de tegenpartij volledig aansprakelijk is. Als dit juist is ingevuld zal deze schade ook op deze manier worden afgehandeld.

Nu vult de klant het schadeformulier ‘verkeerd’ in en zet een kruisje bij ‘was bezig met inparkeren’, waardoor de aansprakelijkheid nét even anders kan komen te liggen. Door het ‘verkeerd’ invullen van het formulier is het goed mogelijk dat de klant voor 50% mede- aansprakelijk wordt geacht.

Is de klant het niet eens met de toedracht die een tegenpartij op het schadeformulier heeft gezet? Komt de situatieschets niet overeen met de werkelijke aanrijding? Heeft de tegenpartij alvast ‘alles’ ingevuld? Laat de klant dan direct een voorbehoud maken! Dit kan bij de opmerkingen op de voorzijde van het schadeformulier en laat de klant géén handtekening zetten! Wanneer de klant zijn of haar handtekening zet, moeten wij het ‘bewijs’ volgen.

Als de tegenpartij dus invult stil te staan, terwijl deze op moment van de aanrijding nog aan het rijden was, is de klant dus tegen een stilstaand voertuig gereden en moeten wij 100% aansprakelijkheid erkennen!

Tips voor het invullen van het schadeformulier:

1. Vul gelijk na de schade de voorkant van het schadeformulier in, de achterkant kan later.
2. Zijn er getuigen? Schrijf dan gelijk namen en telefoonnummers op of maak foto’s van visitekaartjes.
3. Maak eerst een proeftekening voordat je de situatieschets van de aanrijding invult.
4. Ben je het niet eens met de tegenpartij? Zet dan geen handtekening! Ook niet onder protest of op last van de politie!