goederen- inventarisverzekering

GOEDEREN- EN INVENTARISVERZEKERING

Goederen- en Inventarisverzekering

Wanneer u door bijvoorbeeld brand of inbraak schade oploopt aan uw goederenvoorraad of inventaris, kan het schadebedrag aardig oplopen. De Goederen en Inventarisverzekering bent u goed verzekerd voor dergelijke schades. 

De verzekering heeft een uitgebreide dekking voor schade aan inventaris, machines en goederenvoorraad. Ook aanpassingen die u als huurder aan het bedrijfspand hebt gedaan, zijn meeverzekerd. U bepaalt zelf de dekking.

goederen en inventarisverzekering

Dekking Goederen- en Inventarisverzekering

Schade door

  • Brand, blikseminslag en Ontploffing
  • Storm
  • Aanrijding
  • Diverse vormen van wateroverlast
  • Gewelddadige beroving, inbraak en afpersing

Schadevergoeding

De schadevergoeding voor bedrijfsinventaris is gebaseerd op de nieuwwaarde, voor handelsgoederen wordt de inkoopwaarde gehanteerd.

Computer- ELektronicadekking

Steeds meer bedrijfsprocessen zijn afhankelijk van computers en elektronische apparatuur. Aanschaf van deze geavanceerde apparatuur is een kostbare business waar uiteraard een goede verzekering bij hoort. Onze Computer-/ Elektronicaverzekering vergoedt niet alleen alle schade aan de apparatuur, maar ook van de data en programmatuur. Ook extra kosten om verdere bedrijfsschade te voorkomen, zoals overwerk of huur van vervangende apparatuur, worden vergoed.

Aanvullende informatie Goederen- en Inventarisverzekering

Schadeformulier Goederen- en Inventarisverzekering