Gevolgen Prinsjesdag voor ondernemers

PrinsjesdagPrinsjesdag 2018: wat verandert er voor zzp’er en mkb’ers? Uit de troonrede, officiële Prinsjesdagstukken en het verwachte begrotingsakkoord 2019 komen een aantal maatregelen die mogelijk van invloed zijn op ondernemers. Daarom hebben we de belangrijkste gevolgen er voor u uitgelicht. De ingangsdatum van deze (wets)wijzigingen is nog niet definitief.

Verhoging omzetbelasting (btw)

Het kabinet wil het lage btw-tarief van 6% vanaf 1 januari 2019 verhogen naar 9%.

Vennootschapsbelasting

Om ondernemen aantrekkelijk te maken, gaat het tarief van de vennootschapsbelasting (VPB) omlaag. Dit gebeurt stapsgewijs in de komende drie jaar. In 2019 wordt het tarief voor bedrijven die winst maken tot € 200.000,- verlaagd naar 19%. Voor bedrijven met winsten boven € 200.000,- wordt dit tarief 24,30% in 2019. Vanaf 2020 dalen de VPB tarieven naar respectievelijk 17,5% en 23,90%. In 2021 worden dat 16% en 22,25%. De exacte ingangsdatum is nog niet bekend.

Ondernemers die hun verliezen willen verrekenen met toekomstige winsten krijgen te maken met een beperking in de VPB. Vanaf 2019 kunnen zij nog maar over zes boekjaren hun verliezen verrekenen met de winst. De voorwaartse verliesverrekening is nu nog negen jaar.

Bedrijfsvoering

Daarnaast gaat de overheid in 2019 flink investeren in de aanpak voor een digitaal weerbaar Nederland. De grootte en de ernst van de cybercrime dreigingen zijn nog altijd aanzienlijk. Daarnaast blijft cybercrime zich in snel tempo ontwikkelen.

Personeel

Is er sprake van een bedrijfsongeval waarvoor een ondernemer aansprakelijk is? Dan hebben familieleden van slachtoffers die daarbij ernstig en blijvend letsel oplopen straks recht op een vergoeding. Dat geldt ook voor nabestaanden van werknemers die door de gebeurtenis overlijden. Afhankelijk van de situatie wordt de vergoeding tussen € 12.500,- en € 20.000,-. De ingangsdatum van deze Wet Affectieschade is 1 januari 2019.

Het geboorteverlof voor partners wordt verlengd van twee dagen tot maximaal zes weken.

Bron:

Nationale Nederlanden