geld en fraudeverzekering

GELD- EN FRAUDEVERZEKERING

Geld- en Fraudeverzekering

De geldverzekering geeft een uitgebreide dekking voor risico’s van transport en beheer van bedrijfsgeld en waardepapieren. Een fraudeverzekering gecombineerd met een geldverzekering biedt een goede dekking bij een schade die ontstaat door fraude binnen het bedrijf.

geld- en fraudeverzekering

Dekking Geld - en Fraudeverzekering

Geldverzekering

De geldverzekering dekt onder meer schade door verlies van geld, geldwaardige papieren, bank of girosaldi. Bovendien zijn vorderingen of het ontstaan van schulden als gevolg van fraude gepleegd door personeel gedekt. De dekking is ook van kracht in de woning van de verzekerde of van een personeelslid en in safeloketten en nachtkluizen van bankinstellingen.

Fraudeverzekering

Hoewel goede preventie de kans op fraude vermindert, kan nooit met zekerheid schade worden voorkomen. Fraudeurs zijn vaak buitengewoon inventief in het bedenken van iets waarmee een bedrijf geen rekening heeft gehouden. Daarom raden wij elk bedrijf aan om een fraudeverzekering af te sluiten, zo nodig in combinatie met een geldverzekering. Bovendien dekt deze verzekering standaard ook computerfraude gepleegd door personeelsleden