employee benefits

EMPLOYEE BENEFITS

Employee Benefits

Onder employee benefits worden alle aan werknemers gerelateerde voorzieningen en verzekeringen verstaan. Ze worden ook wel secundaire arbeidsvoorwaarden genoemd. Hieronder verstaan we onder andere de Ziekteverzuimverzekering, Arbeidsongeschiktheidsverzekering / WGA en de Collectieve Ziektekostenverzekering. Met een goed pakket aan employee benefits motiveert u uw medewerkers. Wij adviseren u graag bij het afsluiten van deze verzekeringen.

Voordelen voor de werkgever

  • Motivatie van medewerkers
  • Binding van medewerkers
  • Goede employee benefits helpen bij werving van nieuwe medewerkers

Voordelen voor de werknemer

  • Financiële zaken goed geregeld
  • Gevoel van waardering

employee benefits

Employee Benefits verzekeringen

Ziekteverzuimverzekering

De Ziekteverzuimverzekering draagt de financiële zorg voor het doorbetalen van het loon. U wilt uw werknemers, uw organisatie en uzelf beschermen tegen de risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De Ziekteverzuimverzekering draagt de financiële zorg voor het doorbetalen van het loon.

ZIEKTEVERZUIMVERZEKERING

Arbeidsongeschiktheid / WGA

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) heeft aanzienlijke gevolgen voor de financiële risico’s die u als werkgever loopt. Verzeker u tegen deze financiële gevolgen.

ARBEIDSONGESCHIKTHEID / WGA

Collectief Zorgverzekering

Wij kunnen  u collectief voordeel bieden met betrekking tot de zorgverzekering.

COLLECTIEF ZORGVERZEKERING