Voorwaarden Damen Deukjes Actie

  • De auto dient verzekerd te zijn bij Guis & Partners B.V. als onderdeel van het Damen Privé Pakket.
  • De acties is alleen geldig bij Van As Autoschade. Bij andere garages geldt de actie niet.
  • Deze actie geldt alleen voor een deukje in de auto. Andere schades aan uw auto vallen niet onder deze actie.
  • Alleen een deuk met een maximale grootte van een twee euro munstuk komt in aanmerking voor herstel. De hersteller beoordeelt de grootte van de deuk.
  • Maximaal één deuk per auto, per verzekeringsjaar.
  • U kunt alleen gebruik maken van de actie op vertoon van uw groene kaart.
  • Wanneer u gebruik maakt van de actie wordt dit door Van As Autoschade aangetekend op de groene kaart, zodat voor uzelf en de Van As Autoschade duidelijk is dat u gebruik heeft gemaakt van de actie. Guis & Partners maakt ook een registratie van het gebruik van de actie.
  • De factuur van de reparatie van uw deukje wordt door Van As Autoschade ingediend bij Guis & Partners B.V. en wordt door Guis & Partners B.V. rechtstreeks voldaan aan Van As Autoschade.
  • Van As Autoschade neemt altijd contact op met Guis & Partners om uw groene kaart en overige gegevens te verifiëren.