car montage

CAR- EN MONTAGEVERZEKERING

CAR- en Montageverzekering

Speciaal voor bouw-, constructie- en installatiebedrijven hebben wij de construction all risks (CAR)- en montageverzekering. Daarmee verzekert u uw projecten tegen risico’s zoals brand,storm, instorting, scheurvorming, waterschade, diefstal enzovoort.

Schade veroorzaakt door bouw-, montage- of installatiewerkzaamheden vallen allen onder de CAR- en Montageverzekering. Voor bedrijven in de installatiesector gelden specifieke dekkingsmogelijkheden zoals dekking tijdens het testen van installaties en een dekking tijdens de garantietermijn. 

 

Car Montageverzekering