AVG: sluit een Cyberverzekering af

cyberverzekeringDe nieuwe privacywet is 25 mei 2018 van kracht gegaan. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) versterkt de privacyrechten van personen. De wet stelt dat persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd dienen te worden.

Waarde van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn veel geld waard, want ze zijn commercieel gezien erg interessant. Aan de hand van persoonsgegevens kunnen bedrijven gerichte reclame of aanbiedingen sturen. De criminaliteit rondom het verkrijgen van persoonsgegevens blijft dan ook toenemen. Met name online neemt deze criminaliteit toe (cybercriminaliteit). Illegaal verkregen persoonsgegevens worden te koop aangeboden. Het is dus niet gek dat de AVG stelt dat persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd dienen te worden.

Beschermen persoonsgegevens

U dient als organisatie de juiste maatregelen te treffen voor het beschermen van de gegevens van uw klanten. Denk hierbij aan goede beveiligingssoftware, het instellen van sterke wachtwoorden en het versleuteld versturen van e-mails.

Cyberverzekering

Maar wat als het toch fout gaat? De kans dat uw organisatie slachtoffer wordt van diefstal of verlies van persoonsgegevens is groot. Wanneer uw systeem wordt gehackt kunnen uw klanten de dupe worden van identiteitsfraude of afpersing. De klant zal u aansprakelijk houden. Een AVB dekt dit risico niet. U kunt dit risico verzekeren middels een cyberverzekering. De aansprakelijkheid richting uw klanten voor het verlies van hun gegevens is gedekt. Ook andere gevolgen van cybercrime zijn gedekt.

Meer informatie

Wilt u uw data goed beschermen en aan de AVG voldoen? Neem dan contact op met ons kantoor. Onze adviseurs vertellen u graag welke risico’s een cyberzekering precies dekt.