aansprakelijkheid zakelijk

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ZAKELIJK

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijk

Bij de uitoefening van uw bedrijf kan er schade worden toegebracht aan derden en/of aan eigendommen van derden. Dit kan zowel fysieke als financiële schade zijn. Een claim van de benadeelde partij kan behoorlijk oplopen. De zakelijke aansprakelijkheidsverzekering beschermt u hiertegen. 

Wij bieden verschillende zakelijke aansprakelijkheidsverzekering aan: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die u als bedrijf veroorzaakt aan spullen of mensen. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financiële vermogensschade.

Wij adviseren u graag welke verzekeringen het beste bij uw organisatie passen. Neem contact met ons op via info@guis.nl of bel 0184 – 67 56 66.

aansprakelijkheidsverzekering zakelijk

Verschillende zakelijke Aansprakelijkheidsverzekeringen

bEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDsVERZEKERING 

Met de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunt u zich verzekeren tegen materiële- en letselschade die u als bedrijf bij een derde veroorzaakt.

Uw medewerker veroorzaakt bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden bij een opdrachtgever schade aan de vloer van het pand. Of uw medewerker laat per ongeluk een medewerker van uw klant struikelen en deze breekt zijn arm. Uw bedrijf wordt hiervoor aansprakelijk gesteld door de benadeelde. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen.

 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor een groot aantal beroepsgroepen is de normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet voldoende om bepaalde risico’s goed af te dekken. Denk aan vertalers, juridisch adviseurs en apothekers. Voor deze beroepsgroepen bieden wij een specifieke beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Uw medewerker geeft bijvoorbeeld een fout advies waardoor uw klant financiële schade lijft.

Ook voor de beroepsgroepen advocaten, accountants, notarissen, administratiekantoren en belastingadviseurs zijn er aparte beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, die zijn afgestemd op de specifieke werkzaamheden van deze beroepsgroepen.

Aanvullende informatie zakelijke Aansprakelijkheidsverzekeirngen

Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering zakelijk

Schadeformulier Aansprakelijkheidsverzekering